Rekentool WerkloonT waarschuwt tegen armoedeval

hero afbeelding Rekentool WerkloonT waarschuwt tegen armoedeval

Armoedeval-berekenaar

De gedachte achter WerkloonT is, dat werken meer oplevert dan financiële zelfstandigheid. Werken geeft ook persoonlijke voldoening, waardering, toekomstperspectief. Maar in hoeverre ervaart een inwoner dit, als blijkt dat hij of zij er financieel niet direct op vooruitgaat, of er zelfs op achteruit gaat? Dat kan een drempel zijn om weer aan het werk gaan. De angst voor een armoedeval is soms heel reëel. WerkloonT berekent in hoeverre die angst terecht is.

Landelijk en lokaal

WerkloonT biedt een compleet overzicht van het maandinkomen: het nettoloon, de landelijke toeslagen en de verwervingskosten. Gemeenten die al gebruikmaken van BerekenUwRecht beschikken ook over de lokale regelingen en toeslagen. Dit geeft gemeente en inwoner een gedetailleerd en zeer compleet beeld van de financiële effecten van de uitstroom van uitkering naar werk.

Inzicht in de knelpunten

Met WerkloonT krijgen professionals én inwoners meer inzicht in de knelpunten. Moet een inwoner kosten maken voor woon-werkverkeer waardoor hij onder de streep juist minder te besteden heeft? Dan zou een gemeente dit tijdelijk kunnen compenseren om zorgen van mensen weg te nemen, wat de uitstroom naar werk bevordert. Ook bij veranderingen in de leefsituatie (zoals verandering in de gezinssamenstelling, het inkomen of de (huur)woning) kan een simpele doorrekening in WerkloonT direct laten zien wat dit betekent.

Maatwerk voor gemeenten

WerkloonT is ontwikkeld voor klantmanagers, werk-, inkomens- en re-integratieconsulenten van gemeenten en voor werkgeverservicepunten. WerkloonT is meer dan een losse rekentool en wordt op maat ingericht en ingebed in de uitvoering van de gemeente. De eerste gemeente die van start gaat met WerkloonT is gemeente Arnhem.

Meer weten?

Wilt u meer weten over WerkloonT? Neem contact op met John Nuyten of Sam van Grinsven.

In 2019 deed John Nuijten in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar de Armoedeval. Hij is ook de bedenker van BerekenUwRecht.

Anderen bekeken ook