0

Vraag

Een klant is dit kalenderjaar nog niet naar het buitenland geweest. Hij geeft aan per 22 mei naar het buitenland te gaan en verzoekt om de uitkering per 19 juni te beëindigen. Kan dat? De klant stelt het recht te hebben om 4 weken met behoud van uitkering in het buitenland te verblijven.

Antwoord

Nee, zo werkt de Participatiewet niet. Als iemand aangeeft naar het buitenland te gaan en daarbij geen terugkeerdatum geeft, of als iemand vanaf enig moment geen vaste woon- of verblijfplaats in de gemeente meer heeft omdat hij in het buitenland verblijft, is er geen recht op behoud van uitkering tijdens dat verblijf in het buitenland. Er is wel recht op bijstand voor maximaal 4 weken verblijf in het buitenland als iemand binnen die 4 weken weer terugkeert naar de woning. De domicilie (woonplaats) is daarmee niet verlaten. De woonplaats wordt dus wel verlaten als iemand aangeeft elders te gaan wonen of geen vaste woon- of verblijfplaats in jullie gemeente meer heeft.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp