31ste editie Tekst & Toelichting Participatiewet

Net verschenen: de 31ste editie van Tekst & Toelichting Participatiewet van Wim Eiselin.

hero afbeelding 31ste editie Tekst & Toelichting Participatiewet
12 maart 2024

Door Redactie

Tekst & Toelichting Participatiewet, ook wel de Blauwe Eiselin, genoemd is een standaardwerk voor uitvoerders van de Participatiewet. De wet- en regelgeving in deze uitgave is bijgewerkt tot 1 januari 2024. In het boek zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal opgenomen. Kleinere besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegevoegd. Tekst & Toelichting Participatiewet bevat bovendien een algemene toelichting en een trefwoordenregister.

Achtergrond Tekst & Toelichting Participatiewet

In een interview bij het verschijnen van de 30e editie in 2023 op de website van Stimulansz vertelt Wim Eiselin uitgebreid over hoe zijn Blauwe Eiselin 30 jaar geleden is ontstaan:

In 1995 verscheen de eerste editie. Wim werkte toen voor het ministerie van Sociale Zaken. Vóór 1990 was hij vertegenwoordiger van de minister in gemeentelijke adviescommissies, Na 1990 heeft hij gewerkt in Den Haag. Ook was Wim betrokken bij het ontstaan van Stimulansz, waar hij sinds 2000 voor werkt. Eerder had hij al veel juridische kennis opgedaan bij wat nu het UWV heet. Vanwege die kennis publiceerde Wim vanaf eind jaren zeventig in SMA (Sociaal Maandblad Arbeid) en in Sociaal Bestek, toen het lijfblad van Divosa. In 1982 ging de Bijstandswet over naar het ministerie van SZW. Wim ging toen ook de wetsuitgave over de Algemene Bijstandswet onderhouden. Het was een losbladig boekwerk van meerdere banden. Dat móest compacter kunnen, vond Wim. En zo verscheen in 1995 zijn eerste boek.

Kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Tekst & Toelichting Participatiewet is een waardevolle aanvulling op de kennisbank Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz, aldus Wim Eiselin:

“De kennisbank biedt juridische én praktische informatie voor professionals in het sociaal domein en wordt gebruikt door onder meer beleidsadviseurs, consulenten en klantmanagers. Mijn juridische informatie zit er grotendeels in.”

 

Anderen bekeken ook