Hoe stuur je tussen de keuze van de klant en de belangen van schuldeisers?

hero afbeelding Hoe stuur je tussen de keuze van de klant en de belangen van schuldeisers?
21 juni 2021

Door Redactie

Verkoop auto

Een voorbeeld hiervan is de verkoop van de auto van een klant. Het in gesprek gaan over de auto, kan een lastige situatie opleveren. Voor veel mensen betekent een auto meer dan alleen het bezit. Een auto geeft vrijheid, stelt mensen in staat om sociale contacten te onderhouden en kan voor sommige mensen een betere positie op de arbeidsmarkt betekenen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de emotionele betekenis van goederen in plaats van alleen te kijken naar het financiële aspect.  Zo sluit je beter aan bij de leefwereld van de klant.

Oplossing in mensen zelf

Veelal zit de oplossing in de mensen zelf. Het ontbreekt hun echter geregeld aan overzicht. Doordat zij op dat moment stress ervaren, zijn ze vaak niet in staat om een doordachte keuze te maken. Hier hebben zij hulp bij nodig. Als we teruggaan naar het voorbeeld van de auto, is een veelgestelde vraag: “Kan ik mijn auto houden?” Als de auto niet noodzakelijk is voor het werk of vanwege medische noodzaak, is het antwoord vaak: “Nee.” Maar een beter antwoord is: “Laten we een overzicht van je inkomsten en uitgaven maken.” Hierdoor leg je de focus ook op de andere belangrijke uitgaven en wordt de klant zich bewust van zijn eigen financiële situatie.

Keuzevrijheid

Het is belangrijk dat iemand zelf tot inzicht komt welke acties er vereist zijn om tot een oplossing van zijn financiële problemen te komen. Geef iemand de ruimte om zelf na te denken over waar hij op wil bezuinigen en geeft hem de ruimte om een eigen keuze te maken. Ga het gesprek aan over wat voor iemand belangrijk is en laat iemand zelf nadenken over wat de gevolgen zijn van mogelijke keuzes. Het effect van keuzevrijheid (autonomie) is dat mensen zelf sturing leren nemen en dat heeft een positieve bijdrage aan het gevoel van welzijn en zelfbeschikking. Als iemand zelf achter een keuze staat, wordt het doel van het schuldhulpverleningstraject daarnaast vaker behaald.

Het effect

In eerste instantie lijkt deze manier van werken intensiever; je moet tijd nemen om het gesprek aan te gaan en de klant moet de tijd krijgen om zelf tot inzicht te komen. Maar op de langere termijn zul je merken dat de klant beter in staat is om zelf sturing te geven aan zijn leven.  Ook zul je merken dat het contact met de klant prettiger verloopt. Dit levert tijd op. Je steekt tijd in de gedragsverandering in plaats van in de discussie. Komt iemand zelf niet tot een oplossing voor zijn situatie, dan kun je altijd nog overgaan tot het stellen van voorwaarden.

Casussen schuldhulpverlening

Heeft u een casus waar u niet verder mee komt? Leg de casus voor aan de specialisten schuldhulp bij de helpdesk van Inzicht Sociaal Domein. Wij zorgen voor een juridisch correct antwoord met praktische handvatten om u écht verder te helpen. Heeft uw organisatie nog geen abonnement op Inzicht Sociaal Domein? Ontdek de voordelen.Over Marion Bijveld
Sinds 1 januari werkt Marion Bijveld als adviseur schuldhulpverlening bij Stimulansz. Haar loopbaan in de schuldhulpverlening is acht jaar geleden begonnen bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Zij is hier gestart als schuldhulpverlener en heeft de afgelopen vier jaar de functie procesbegeleider stabilisatie en schuldregeling vervuld. Doordat het BAD alle onderdelen van de schuldhulpverlening zelf uitvoert, heeft Marion kennis op vele terreinen.
De afgelopen jaren heeft zij zich vooral ingezet om de toegang tot schuldhulpverlening te verbeteren, het stabilisatietraject voor zowel de klant als de schuldhulpverlener overzichtelijker te maken, stress sensitieve dienstverlening te implementeren en focus te hebben voor de verschillen tussen de doelgroepen. Daarnaast hield Marion zich bezig om de juiste balans te vinden tussen de rol als budgetcoach en schuldregelaar.

Anderen bekeken ook