Wanneer is sprake van logeren en wanneer van kostendeling?

hero afbeelding Wanneer is sprake van logeren en wanneer van kostendeling?
30 augustus 2021

Vraag

Een jongeman met een Wajong uitkering zat in Beschermd Wonen, maar moest vertrekken omdat de organisatie failliet ging. Hij stond dus op straat. Er is veel aan de hand waarvoor hij flink wat begeleiding krijgt. Hij moet onderdak hebben anders gaat het fout. Hij kan voor even bij moeder terecht, maar dit heeft een vooropgesteld tijdelijk karakter. Met man en macht wordt een woning gezocht die geschikt is in verband met zijn beperkingen. Moeder heeft bijstand en dan komt de vraag of de kostendelersnorm direct van toepassing is.

Antwoord

De kostendelersnorm wordt toegepast als het hoofdverblijf in dezelfde woning is. Logeerpartijen vallen daar dus niet onder; omdat dan niet wordt voldaan aan het criterium hoofdverblijf in dezelfde woning. Strikt genomen zit in de term hoofdverblijf geen benoeming van bestendigheid of duurzaamheid maar die zit wel ingebakken in de term “hoofdverblijf”. Van belang is om vast te stellen hoe lang deze situatie aan de orde is. Is er sprake van verblijf voor enige weken dan neigt dat eerder naar een logeerpartij. Gaat het maanden duren of is dat onbestemd (waarbij het wel tijdelijk is, maar er niet een aanduiding kan worden gegeven van de duur ervan) dan is sprake van kostendeling.

Anderen bekeken ook