0

Bbz is onderdeel van de Participatiewet waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden zelfstandigen een uitkering (in de vorm van een rentedragende of renteloze lening of een gift) kunnen krijgen om hun inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau of in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfskapitaal (lening)

Synoniemen:

Bbz uitkering
Bbz uitkeringen
Bbz-uitkering
Bbz-uitkeringen
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
bijstand voor zelfstandigen
bijstand zelfstandigen

Thesaurus Zorg en Welzijn

Dit is een trefwoord en definitie afkomstig uit de Thesaurus Zorg en Welzijn. In deze thesaurus staan 50.000 trefwoorden op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen voor uw zoekmachine, informatiesysteem of begrippenlijst. Lees meer over de Thesaurus Zorg en Welzijn.