5 dagen
7-12
Opleiding
2609
Interesse? Neem contact op

Resultaten

Na de training komt u met beleid dat:

 • aansluit op de vraag uit de samenleving en de relatie tussen burger en overheid;
 • past bij uw organisatie en netwerk;
 • draagvlak heeft en praktisch uitvoerbaar is.

Als beleidsadviseur sociaal domein is het een uitdaging de ontwikkelingen in het sociaal domein in je werk in te vullen. Die ontwikkelingen vragen om een lokale vertaling. Wat is uw invulling van integraal werken, burgerparticipatie, ontschotting van aanbod en financiën, regierol van de gemeente en regel-luw beleid? Hoe kom je tot een gedragen beleidsvoorstel? Effectieve beleidsvoorstellen zijn een must  om bij te dragen aan de ontwikkeling van het sociaal domein.

Ontwikkel in 5 dagen tijd de kennis en vaardigheden om effectieve beleidsvoorstellen te schrijven die draagvlak hebben bij alle belanghebbenden.

Doelgroep

Gemeentelijke beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs werkzaam in het sociaal domein.

Inhoud

Dag 1: Van visie naar organisatie

In deze module ligt de nadruk op de veranderopdracht binnen het sociaal domein.

 • Gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en haar verhouding tot het rijk en de burger.
 • De meest effectieve vorm van samenwerking in het sociaal domein.
 • Welke varianten er bestaan in de rol van wijkteams.
 • Wat we kunnen vragen van de zelfredzame burger.
 • Omgekeerd denken: niet de regels, maar de bedoeling voorop.
 • Hoe u inwoners en cliëntenraden van de gemeente betrekt bij de vorming van het beleid.

Dag 2 en 3: Kennis van wetsterreinen en de verbindingen daartussen

In deze module gaan we in op de actualiteit en de onderlinge samenhang tussen de wetsterreinen.

 • Participatiewet, Awb, Wmo, Jeugdwet, schuldhulpverlening en onderwijs.
 • De relatie tussen dagbesteding, beschut werk, Wsw en baanafspraak-banen.
 • De problematiek voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.
 • Afstemming van de dienstverlening Wmo en de Participatiewet voor de doelgroep van het UWV.
 • De aansluiting Jeugdzorg, RMC (vsv-beleid) en Participatiewet.
 • Armoedebeleid als rode draad door het sociaal domein.
 • De rol van privacywetgeving op verschillende wetsterreinen.

Dag 4: Financiering en inkoop

In deze module gaan we in op de toepassing van de ontschotte budgetten in de nog verkokerde organisaties, de mogelijkheden van financiële sturing in het sociaal domein en de mogelijkheden om de omvang van de financiële middelen te beïnvloeden.

 • Overzicht van budgetten, reikwijdte en grenzen.
 • Alternatieve financieringsmogelijkheden.
 • Voor- en nadelen van diverse bekostigingsmethodieken.
 • Sluitende verantwoording sociaal domein.
 • Mogelijkheden resultaatbeïnvloeding.
 • Vormen van inkoop en aanbesteding.

Dag 5: Beleidsvorming en communicatie

In deze module staan de functie en vaardigheden van de beleidsmedewerker sociaal domein centraal.

 • Het ontwikkelen van effectief beleid met voldoende richtlijnen dat ruimte biedt aan de professional.
 • Informatiebehoefte bepalen.
 • Indicatoren om het effect van het beleid te meten.
 • Ervaringsdeskundigheid benutten.
 • De balans tussen politieke, maatschappelijke en individuele belangen.
 • De transformatie vormgeven.
 • Beleid schrijven, presenteren, omgaan met weerstand en onderhandelen.

Deelnemers ontvangen achteraf een certificaat (bij minimaal 80% aanwezigheid).

Prijzen

Wij verzorgen deze opleiding zowel via open inschrijving als incompany. Stimulansz Werk en inkomen-abonnees betalen € 2.609. Niet-abonnees € 3.131.

Adviseurs

Laurens Bouw

Laurens is samen met collega’s verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

5 dagen
7-12
Opleiding
2609
Interesse? Neem contact op