Training
14 dagdelen
7-12 deelnemers
Incompany
2609,00
Interesse? Neem contact op

Resultaten

 • U ontwikkelt uzelf van juridisch beoordelaar naar kwaliteitscoach.
 • U kunt effectief een coachingsproces vormgeven

Wilt u ervaren hoe kwaliteitscoaching positief kan bijdragen aan de kwaliteit? De rol van kwaliteitsmedewerker verandert van een juridisch beoordelaar naar ondersteunend coach. Coaching op kwaliteitsverbetering vraagt andere vaardigheden dan voorheen. Hoe vult u uw rol in? Hoe kan coaching op kwaliteit een plek krijgen in uw werk? Welke interventiemogelijkheden zijn er? Daarvoor biedt deze training u handvatten.

Doelgroep

De training is voor kwaliteitsmedewerkers/beslissers van de Participatiewet, Wmo 2015, Jeugd en schulddienstverlening en voor juridisch medewerkers van UWV Werkbedrijf die zich willen ontwikkelen in kwaliteitscoaching.

Deze training biedt u handvatten voor de invulling van uw rol als kwaliteitscoach.

Inhoud

De training is praktisch van opzet. We gaan uit van uw eigen werkproces en uw ervaringen met kwaliteitscoaching. We bespreken casussen, staan stil bij de wijze van coaching en oefenen coachingsvaardigheden.

De context
 • Leerdoelen en uitgangspunten.
 • Visie, missie en organisatie kwaliteitsketen.
 • Wat is kwaliteit en verstaan wij eronder?
 • Een kwaliteitsplan; hebben wij dat?
De rol van kwaliteitscoach
 • De rol en positie van kwaliteitscoach en kwaliteitsbewaker in een sterk veranderende werkomgeving.
 • Van juridisch beoordelaar naar ondersteunend coach.
 • Functieprofiel, competenties en eigen leerplan opstellen en bewaken.
Coachingsvaardigheden
 • NLP; een methode van communiceren en samenwerken.
 • Vooronderstellingen en waarnemen!
 • Coachen, wat is dat en wat kun je ermee?
 • Randvoorwaarden voor effectief coachen.
 • Individuele, resultaatgerichte coaching (7 stappenmodel), opzetten, uitvoeren en afronden; is het beoogde resultaat bereikt?
 • Analyse van het coachingsproces.
 • Leermethoden en coachingsstijlen.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Interventies in coaching.
 • Het coachen op kwaliteit; aandachtspunten.
 • Het 7–stappenplan en groepscoaching; evaluatie
 • Het uitnodigen, activeren en stimuleren van het leerproces (‘dynamisch coachen’).
 • Groepscoaching (o.a. instructies/training) en individuele coaching.
 • Afsluiting coachingsproces.; wat neem je mee?

Praktische informatie

Deze training wordt ook incompany gegeven. Heeft u interesse? Neem dan contact op.

Adviseurs

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Adamien van Barneveld

Adamien is samen met collega’s verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

Training
14 dagdelen
7-12 deelnemers
Incompany
2609,00
Interesse? Neem contact op