Resultaten

Na de opleiding:

 • Bent u in staat om de switch te maken van een controlerende rol naar een coachende rol;
 • Kunt u bij uw collega’s hun leerstijlen herkennen en daar uw acties op afstemmen;
 • Bent u in staat om gedrag van collega’s te herkennen en interventies te plegen;
 • Bent u in staat om een coaching plan te maken en dat uit te voeren;
 • Weet u welke randvoorwaarden binnen uw organisatie van belang zijn om goed de rol als coach te kunnen vervullen;
 • Bent u in staat om een probleemanalyse te maken.

Herkent u deze situatie?

U bent als kwaliteitsmedewerker verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering binnen uw organisatie. U controleert het werk van uw collega’s in de uitvoering en zorgt dat er geen fouten in het werk zitten. U ziet dat de medewerkers hierdoor niet direct hun werk anders of beter gaan doen en u zou graag meer impact willen hebben.

Dit vraagt om een meer coachende rol: u gaat meer naast uw collega’s staan en begeleidt ze in hun leerproces om nóg beter in hun werk te worden. Wij bieden u de mogelijkheid om de switch te gaan maken van de kwaliteitsmedewerker als controleur naar een rol als kwaliteitscoach.

Kwaliteitsmedewerker als coach

Wilt u ervaren hoe kwaliteitscoaching positief kan bijdragen aan de kwaliteit van de werkprocessen? Wilt u bijdragen aan de professionele ontwikkeling van uw collega’s op de werkvloer? Wilt u impact hebben bij het bereiken van meer tevredenheid onder uw cliënten?

De rol van kwaliteitsmedewerker verandert van een juridisch beoordelaar naar ondersteunend coach. Coaching op kwaliteitsverbetering vraagt andere vaardigheden dan voorheen. Hoe vult u uw rol in? Hoe kan coaching op kwaliteit een plek krijgen in uw werk? Welke interventiemogelijkheden zijn er? Daarvoor biedt deze training u handvatten.

Voor wie?

De training is voor kwaliteitsmedewerkers/beslissers van de Participatiewet, Wmo 2015, Jeugd en schulddienstverlening en voor juridisch medewerkers van UWV Werkbedrijf die zich willen ontwikkelen in kwaliteitscoaching.

Deze training biedt u handvatten voor de invulling van uw rol als kwaliteitscoach.

Programma

De training is praktisch van opzet. We nemen theorie met u door, maar gaan vooral aan de slag met het toepassen van deze kennis. We oefenen met vaardigheden en werken regelmatig met een acteur.

De context

 • Leerdoelen: u maakt een leerplan en bewaakt dit.
 • Wat is coaching? Hoe kijkt u daarnaar?
 • Wat is kwaliteit en wat verstaan wij eronder?
 • De rol van kwaliteitscoach.
 • Het speelveld: wie spelen een rol hierbij (medewerkers/leidinggevende)?

De rol van juridisch kwaliteitscoach

 • De rol en positie van kwaliteitscoach en kwaliteitsbewaker in een sterk veranderende werkomgeving.
 • Van juridisch beoordelaar naar ondersteunend coach.
 • Functieprofiel, competenties en eigen leerplan opstellen en bewaken.

Coachingsvaardigheden

 • NLP; een methode van communiceren en samenwerken.
 • Inzicht in gedrag, waaronder fixed en growth mindset.
 • Kennen en herkennen van leerstijlen.
 • Kleurentheorie middels Insights discovery.
 • Randvoorwaarden opstellen voor effectief coachen.
 • Individuele, resultaatgerichte coaching (7 stappenmodel): opzetten, uitvoeren en afronden; is het beoogde resultaat bereikt?
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Interventies in coaching.
 • Het coachen op kwaliteit; aandachtspunten.
 • Groepscoaching (o.a. instructies/training).
 • Afsluiting coachingsproces.; wat neem je mee?

Praktische informatie

Data
De opleiding juridische kwaliteitscoach vindt plaats in voor- en najaar:

 • De eerste reeks op (2 en) 16 maart, 6 en 20 april en 18 mei 2021.
 • De tweede reeks op 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december 2021

Locatie
We organiseren de reeks in het voorjaar online.
Voor het najaar volgt de beslissing later.

Prijs
De vijfdaagse training kost €1.850,- per persoon.

Incompany

Deze training wordt ook incompany gegeven. Heeft u interesse? Neemt u vooral contact met ons op.

Adviseurs

Anitra Vink

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in de Wmo.

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.

Anderen bekeken ook