Mr. Petra Gerritsen

Juridisch adviseur Participatiewet
0682517313
petra.gerritsen@stimulansz.nl
Expert Participatiewet, ervaren jurist in het sociaal zekerheidsrecht en expert Wet inburgering 2021

Juridisch adviseur Participatiewet

Petra is specialist Participatiewet en heeft meer dan 30 jaar ervaring als jurist en sociaal advocaat, gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht. In die hoedanigheid verdedigde ze mensen met een dringende hulpvraag. Daar ondervond ze dat de wet letterlijk volgen niet altijd het gewenste resultaat had voor cliënt én gemeente. Vanuit Stimulansz adviseert zij gemeenten nu hoe zij de Participatiewet op een effectieve manier kunnen toepassen en maatwerk kunnen leveren. Petra heeft zich bij Stimulansz ook gespecialiseerd in de Wet inburgering 2021 en adviseert gemeenten, VNG en Divosa over de juridische implicaties van het nieuwe inburgeringsstelsel. Ook ontwikkelt en verzorgt zij trainingen op dit rechtsterrein voor gemeenten en sociaal raadslieden.

Petra-Gerritsen-Stimulansz