De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp

Stimulansz ontvangt via de helpdesk Inzicht Jeugd regelmatig vragen over het beslissen op aanvragen voor een jeugdhulpvoorziening en de eigen kracht.

hero afbeelding De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp
02 mei 2023

Jeugdhulpplicht

Gemeenten hebben op basis van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Dit houdt in dat een gemeente een voorziening treft op het gebied van jeugdhulp wanneer een jeugdige of zijn ouders deze nodig hebben in verband met het gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Lukt het de ouders niet (alleen) dan heeft de gemeente een rol. Die rol heeft de gemeente alleen wanneer de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders en het sociale netwerk ontoereikend zijn. Dit wordt ook wel de ‘eigen kracht’ genoemd.

Geactualiseerde versie whitepaper

Er zijn inmiddels verschillende rechterlijke uitspraken gedaan die richting geven aan de beoordeling van de eigen kracht. In de geactualiseerde versie van de whitepaper ‘De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp’ geeft  mr. Charlotte Vanderhilt, specialist Jeugdwet bij Stimulansz, een toelichting op de jurisprudentie.

Praktische kennis over de Jeugdwet

Heeft u behoefte aan praktische juridische kennis over de Jeugdwet? Maak dan gebruik van de module Jeugd. Hierin vindt u informatie over alle onderwerpen rond de uitvoering van de Jeugdwet. Deze module is onderdeel van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Heeft uw organisatie nog geen abonnement? Onze adviseur Canan Caliskan-Kantar vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

 

Anderen bekeken ook