0

Handreiking en modelteksten Energietoeslag

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Stimulansz een handreiking Energietoeslag samengesteld en modelbeleidsregels, modelbeschikkingen en -brieven en een modelaanvraagformulier geschreven. Om te zorgen dat gemeenten de energietoeslag zoveel mogelijk op een eenvoudige en uniforme wijze uitvoeren heeft het ministerie van SZW in overleg met de VNG een richtlijn voor de uitvoering gemaakt.
In onderstaande documenten wordt deze richtlijn gevolgd.

Handreiking energietoeslag versie 4

Voor de ambtshalve verstrekking van de energietoeslag aan AIO-gerechtigden hebben de SVB en het IB eenmalig een gegevensset mét bankrekeningnummers gemaakt. Dit AIO-rapport is te downloaden via de klantportal van het Inlichtingenbureau. Meer informatie hierover staat in paragraaf 3.1 van versie 4 van de handreiking.

Gemeenten kunnen nu een berekening maken van het gemeentelijke budget dat voor de energietoeslag beschikbaar zal komen. In de Maartbrief 2022 van het Ministerie van BZK is in bijlage 3 een indicatie te vinden van het bedrag voor de energietoeslag per gemeente per inwoner. In de handreiking vindt u in paragraaf 1.5 een link naar deze brief en de ramingen.

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking Energietoeslag en de modelteksten ook downloaden in onze juridische kennisbank.

Online kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Heeft u behoeft aan praktische, inhoudelijke en actuele ondersteuning bij vraagstukken rondom inkomen? Dan is Inzicht Inkomen de oplossing. Naast een actuele en juridische kennisbank ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u onder meer gebruikmaken van de helpdesk en 1 dagdeel advies op locatie. Lees meer.

Anderen bekeken ook