0

De energietoeslag is een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Het wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022 is op 15 maart 2022 gepubliceerd.

Om te zorgen dat gemeenten de energietoeslag zoveel mogelijk op een eenvoudige en uniforme wijze uitvoeren heeft het ministerie van SZW in overleg met de VNG een richtlijn voor de uitvoering gemaakt. Bekijk de handreiking, modelbeleidsregels, -beschikkingen, -brieven en het modelaanvraagformulier hier. Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de documenten ook downloaden in de kennisbank.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp