Gemeente Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ verordening voor het hele sociaal domein

hero afbeelding Gemeente Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ verordening voor het hele sociaal domein
21 oktober 2022

Door Redactie

Wat deze verordening anders, omgekeerd maakt, is dat – in de geest van het Kamper Kompas – niet langer de regels leidend zijn, maar de hulpvraag van de inwoner. Kampen is de eerste gemeente in Nederland die met een dergelijke verordening voor het hele sociaal domein gaat werken.
Daarnaast is de verordening veel toegankelijker en leesbaarder gemaakt. De opbouw is overzichtelijk en het taalgebruik een stuk eenvoudiger. Ook komt er een publieksversie waarin de tekst wordt ondersteund met pakkende illustraties. Op deze wijze is het ook goed leesbaar voor onze partners en inwoners.
De nieuwe verordening helpt medewerkers van de gemeente om samen met de inwoner te zoeken naar de beste oplossing als het gaat om vragen op het gebied van Wmo-hulp, werk, inkomen, schulden, participatie of jeugdhulp. De eigen kracht van de inwoner staat hierbij nog steeds centraal. We kijken eerst wat de inwoners zelf of met hulp uit zijn/ haar omgeving kan oplossen. Wanneer dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

Betere dienstverlening en minder bureaucratie

Wethouder Jan Peter van der SluisWethouder Jan Peter van der Sluis: “Met deze verordening zetten we een mooie, praktische vervolgstap in het omgekeerd denken. Niet de regels, maar de inwoner staat centraal. Het helpt onze medewerkers om te zoeken naar passende oplossingen voor vragen van inwoners, zonder dat we gebonden zijn aan allerlei voorschriften. Hiermee kunnen we écht maatwerk bieden dus. Niet alleen een verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners, maar ook een beperking van de administratieve lasten en bureaucratie”.
Stichting Stimulansz, kenniscentrum in het sociaal domein, schreef de modelverordening en heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de verordening van de gemeente Kampen.
Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Ik ben blij met de vaststelling in de gemeenteraad. Nu kunnen we de komende periode toewerken naar de daadwerkelijke invoering – en daarmee andere manier van werken – per 1 januari 2019.” Vanaf dan wordt ook de publieksversie beschikbaar.

Anderen bekeken ook