Training

Resultaten

In deze training gaan we aan de slag met de specifiek ‘omgekeerde’ aspecten van de verordening.  Na deze training:

 • Bent u in staat om draagvlak te creëren binnen uw organisatie voor een omgekeerde verordening.
 • Weet u welke deeldomeinen u in de verordening een plek geeft, in welke volgorde en waarom.
 • Bent u in staat om de waarden van uw organisatie te vertalen naar de verordening en deze een prominente plek te geven.
 • Heeft u geoefend met het schrijven van juridische teksten in klare taal.
 • Weet u hoe de omgekeerde verordening toekomstbestendig maakt.
 • Heeft u een eerste start gemaakt met het herschrijven van een verordening uit uw eigen organisatie.

Na afloop van de training bent u overtuigd van de meerwaarde van een omgekeerde verordening en heeft u voldoende bagage om uw eigen omgekeerde verordening sociaal domein te ontwikkelen. Sterker nog, u heeft er tijdens de training al een begin mee gemaakt!

Deelnemers aan het woord

De training werd op een prettige manier gegeven met voldoende interactie met de cursisten.

Inez van Dijk-Godschalk
Gemeente Veenendaal

Voor wie?

Iedereen die vanuit zijn functie is betrokken bij het schrijven van de gemeentelijke verordeningen. Beleidsmedewerker, beleidsadviseur, juristen, beleidsregisseurs, etc.

Wij bieden u in één dag alle tools die u nodig heeft om uw eigen omgekeerde verordening sociaal domein te schrijven!

Programma

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waarom zou u een omgekeerde verordening willen?
 • Kan iedere gemeente een omgekeerde verordening gebruiken?
 • Hoe creëert u draagvlak in de organisatie, hoe betrekt u het gemeentebestuur en cliëntenraden en zorgt u voor een goede implementatie?
 • Welke deeldomeinen krijgen een plek in de verordening en waarom?
 • Wat zet u juist niet in de verordening?
 • Hoe vertaalt u de (grond)waarden van uw organisatie naar de verordening?
 • Hoe schrijft u een toegankelijke verordening? We kijken naar klare taal en presentatie.
 • Hoe maakt u de omgekeerde verordening toekomstbestendig.
 • Aan de slag: tussen de verschillende theoretische onderdelen door maken we een eerste start met een eigen verordening op basis van bestaande verordeningen van uw eigen gemeente.
  • Hoe zouden we de hoofdstukken ook anders kunnen indelen?
  • Welke waarden zouden we kunnen toekennen, zodat de uitvoering hier houvast aan heeft bij het nemen van besluiten?
  • Zitten er overbodige regels in?
  • U start met het herschrijven van een paar artikelen in klare taal.

Praktische informatie

U kunt zich aanmelden voor de training ‘Zo maakt u een omgekeerde verordening sociaal domein’ op:

 • Dinsdag 4 februari 2020 van 09:30 – 16:30 uur
 • Donderdag 18 juni 2020 van 09:30 – 16:30 uur

U bent van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in  Utrecht.

De training wordt gegeven door: Henk van Deutekom, Annemieke Wildenburg en Evelien Meester.

Neem nu contact op met de specialist

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Innovatie en Strategie en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Anderen bekeken ook