0

De animatievideo brengt de voorkant van het schuldhulpverleningstraject in beeld. Hoeveel huishoudens met schulden doen een beroep op de gemeente en hoeveel van hen krijgen hulp? Wat kost dit een gemeente?

De Benchmark Armoede & Schulden is ontwikkeld door Divosa, Stimulansz en BMC Onderzoek. Meer dan 140 gemeenten doen mee aan de benchmark, goed voor bijna de helft van onze bevolking. Gemeenten kunnen met de benchmark hun cijfers onderling vergelijken, van elkaar leren en hun beleid verder verbeteren. Doet uw gemeente ook mee? Meld u aan via de website van Divosa.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp