Jongeren zetten MDT in voor gemeente

Jongeren vervullen maatschappelijke diensttijd bij gemeente met activiteiten.

hero afbeelding Jongeren zetten MDT in voor gemeente
22 juni 2021

Door Redactie

Veel gemeenten in het land hebben al kennisgemaakt met ‘Speaking Minds’. Bij Speaking Minds gaan alle partijen met elkaar aan tafel. De gemeente hoort wat er leeft bij en waar jongeren tegenaan lopen. De jongeren maken kennis met de lokale- en landelijke politiek, leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Speaking Minds MDT zet er nog een tandje bij: jongeren geven niet alleen advies, maar koppelen hier ook gedurende 10 weken een vrijwillige activiteit aan tijdens hun maatschappelijke diensttijd (MDT).

Thema’s die jongeren rechtstreeks raken

Het vertrekpunt van Speaking Minds MDT is het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Voorbeelden van kinderrechten zijn: het recht op een toereikende levensstandaard (armoede, schulden), het recht op gezondheid (gezond eten, bewegen), het recht op onderwijs, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten.
Defence for Children verzorgt een kinderrechtentraining voor zowel jongeren als deelnemende beleidsmedewerkers. Gemeente en jongeren besluiten samen welke kinderrechten centraal komen te staan tijdens het traject.

Hoe ziet een projectweek eruit?

Speaking Minds MDT begint met een projectweek op een VMBO school. De jongeren gaan in gesprek met de gemeente en lokale organisaties over het vraagstuk van de gemeente. Tijdens deze week doen de jongeren kennis op over kinderrechten en gemeentelijk beleid. Ook leren ze nieuwe vaardigheden waaronder presenteren, discussiëren en interviewen. Daarnaast lopen ze een dag mee met een lokale organisatie of bedrijf.
Al deze indrukken vormen bouwblokken voor het formuleren van een advies aan de gemeente. Tijdens een slotbijeenkomst op het gemeentehuis presenteren de jongeren hun advies en het plan voor de activiteit. Daarna gaan ze in gesprek met medewerkers van de gemeente over de uitvoering.

Hoe ziet een vervolgactiviteit eruit?

Na de projectweek gaan de jongeren aan de slag met het organiseren van een activiteit rondom hun advies. Via een workshop leren ze hoe ze zelf een activiteit kunnen opzetten, plannen en uitvoeren. Zodra het plan wordt goed gekeurd krijgen de jongeren een klein budget mee om hun activiteit uit te voeren. Vervolgens gaan ze gedurende 10 weken aan de slag met deze activiteit. Ze worden hierbij begeleid door een lokale organisatie, een jongerenwerker of een bedrijf. Samen komen zij tot nieuwe ideeën en plannen.

Aanmelden

Aanmelden voor Speaking Minds MDT is vanaf nu mogelijk door een mail te sturen naar karin.vannuland@stimulansz.nl.
Starten met een traject kan vanaf september 2021.
Er is plek voor drie pilotgemeentes die zich kosteloos kunnen aanmelden in ruil voor een tijdsinvestering. Voor de overige gemeenten geldt een eigen bijdrage.

Anderen bekeken ook