Moet alimentatie bruto of netto gekort worden op een eventuele uitkering?

Bij de helpdesk van Inzicht sociaal domein komen wekelijks veel vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoordt expert Evelien Meester een vraag over het bruto of netto korten van alimentatie op een eventuele uitkering.

hero afbeelding Moet alimentatie bruto of netto gekort worden op een eventuele uitkering?
30 augustus 2021

Vraag

Er is een uitkering aangevraagd door iemand die maandelijks € 1.000,- ontvangt van haar ex-partner. Moet deze alimentatie bruto of netto gekort worden op een eventuele uitkering?

Antwoord

De alimentatie wordt netto gekort. De ontvanger van partneralimentatie is daarover belasting verschuldigd en op grond van artikel 31, derde lid Participatiewet worden de middelen na aftrek van de daarover verschuldigde loon- of inkomstenbelasting gekort. In de praktijk is vaak pas achteraf bekend hoeveel belasting er is betaald over de alimentatie en moet het gebrek aan inkomen gerepareerd worden. Dit kan door het verlenen van (onbelaste) bijzondere bijstand. Wordt algemene bijstand verstrekt, dan krijgt betrokkene een hoger fiscaal inkomen en dat kan gevolgen hebben voor de toeslagen. Om dit te voorkomen kan belanghebbende een voorlopige aanslag aanvragen en vast maandelijks belasting betalen. Dan is inzichtelijk hoe hoog het nettobedrag is.

Anderen bekeken ook