Praktijksituaties rond gemeentelijke uitvaarten

hero afbeelding Praktijksituaties rond gemeentelijke uitvaarten
01 oktober 2018

Goed nieuws voor mantelzorger: gemeente betaalt uitvaart

De gemeente Krimpenerwaard gaat de kosten, die mantelzorger Dolf Taekema maakte voor de begrafenis van de man die hij verzorgde, toch betalen. Dat heeft de gemeente aan Radar laten weten. Dolf vertelde in een uitzending over de zorg die hij vierenhalf jaar verleende als mantelzorger. Toen hij na het overlijden de uitvaart van de man regelde, wilde de gemeente dat hij daarvoor ging betalen. De gemeente is achteraf ongelukkig over de situatie. “We betreuren de ontstane situatie en vinden het erg vervelend dat dit proces zo verlopen is. We willen benadrukken dat we mantelzorgers zeer waarderen. Mantelzorgers vervullen een erg belangrijke rol voor de inwoners van onze gemeente”, schrijft zij in een verklaring. “Het siert de heer Taekema dat hij zich zo lang als mantelzorger heeft ingezet. Na het overlijden regelde hij ook alles formeel met een begrafenisondernemer. Vervolgens verzocht hij de gemeente om een tegemoetkoming in de kosten van het begraven en het grafonderhoud. Hiervoor bleken, na onderzoek door de gemeente, geen wettelijke mogelijkheid te zijn.” Het college heeft besloten om in deze zaak – uit coulance – de kosten te vergoeden. Voorwaarde hiervoor is dat de heer Taekema aannemelijk maakt dat hij hiervoor in aanmerking was gekomen, als hij tijdig het verzoek had ingediend bij de gemeente.

Vrienden geweerd van begrafenis

Bij een ‘begrafenis van gemeentewege’, betaald door de Dordtse sociale dienst, zijn slechts bij hoge uitzondering nabestaanden welkom. Vrienden van een overleden Dordtenaar mochten van de gemeente Dordrecht niet bij de uitvaart aanwezig zijn. “We mochten alleen langskomen als we de begrafenis zouden betalen’’, zegt een vriendin verontwaardigd. Omdat de overledene geen directe familie meer had die de uitvaart zou kunnen verzorgen, nam de sociale dienst dat op zich.  De gemeente zegt daarover: “Mensen die van gemeentewege worden begraven, krijgen weliswaar een sobere, maar waardige begrafenis. Er is altijd een bloemstuk en iemand spreekt wat woorden. We kiezen ook met opzet voor een graf. Daardoor kunnen nabestaanden, als die zich na een poosje toch nog melden, dat toch nog bezoeken.’’ Het is een bewuste keuze is van de gemeente om geen nabestaanden toe te laten bij begrafenissen van gemeentewege. ,,In het verleden kwamen soms wel twintig mensen af op een uitvaart. Dat waren dan mensen die daar niet voor wilden betalen, maar wel een gewone uitvaart verwachtten. Daar wilden we vanaf. Een uitvaart is een verantwoordelijkheid van familie en nabestaanden. Daar hoeft de gemeenschap niet voor op te draaien.’’

Lokaal-Hengelo stelt vragen over uitvaarten op kosten van gemeente

Een raadslid van Lokaal-Hengelo wil van het college onder meer weten hoeveel uitvaarten de gemeente de afgelopen vijf jaar heeft verzorgd en wat de kosten daarvan waren. Van Veen: “Uit onderzoek weten we dat een toenemende schuldenlast en langdurige armoede een rol spelen bij de toename van het aantal begrafenissen dat door gemeenten wordt betaald en uitgevoerd. We vinden het belangrijk om een beeld van de situatie in Hengelo te krijgen zodat we het beleid op verschillende terreinen kunnen verbeteren.”  Volgens het raadslid raakt armoede mensen ook steeds vaker aan het einde van het leven: ” We hopen dat de gemeenteraad in gesprek wil over waar en hoe dit onderwerp het beleid op schuldhulp en armoedebestrijding raakt.”

Anderen bekeken ook