Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
Beveiligingsmonitor Suwinet


Suwinet blijkt lek te zijn. Via dit computersysteem hebben gemeenten inzage in vertrouwelijke persoonsgegevens zoals loon, hypotheek, woonadres en bankgegevens. Gemeenten die niet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun burgers worden afgesloten van Suwinet. Maar hoe voorkomt u misbruik? Stimulansz heeft daarvoor samen met gemeenten een handige tool ontwikkeld: de Beveiligingsmonitor Suwinet.

Zo zit het met Participatie en bijstand cover juli 2016

De brochure Zo zit  het met participatie en bijstand geeft op beknopte wijze een zo volledig mogelijk actueel overzicht van de Participatiewet. In klare taal wordt praktische informatie over de bijstand gegeven. Van wat de bijstandsgerechtigde kan verwachten van de gemeente en wat de gemeente van hem verwacht.