Statushouders & verplichte budgettraining

Antwoord van expert Hanneke Willemsen op de vraag in hoeverre statushouders met een bijstandsuitkering verplicht kunnen worden om een budgettraining te volgen.

hero afbeelding Statushouders & verplichte budgettraining
30 augustus 2021

Vraag

Kunnen statushouders worden verplicht een budgettraining te volgen op grond van artikel 55 van de Participatiewet?

Wilt u meer inzicht in de Participatiewet?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein.

Antwoord

Het antwoord is: nee.  De gemeente kan een verplichting vanuit artikel 55 PW alleen  opleggen als het voldoen aan die verplichting leidt of kan leiden tot minder bijstandsverstrekking of tot beëindiging van de bijstand. Denk dan met name aan uitstroom naar werk. Een budgettraining zal voor statushouders in het algemeen niet leiden tot uitstroom uit de uitkering.
Het is wel mogelijk om op grond van artikel 55 PW aan iemand met schulden de verplichting op te leggen zich voor een saneringstraject te melden bij de schuldhulpverlening. Daarvoor moet aannemelijk zijn dat er sprake is van zodanige schulden dat daardoor de uitstroom, en dus de bijstandsonafhankelijkheid van betrokkene, wordt belemmerd.
Zie ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5857.

Anderen bekeken ook