Actualiteitendag
1 dagdeel
20 deelnemers
160,00
23 oktober 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan

Resultaten

 • Na deze training kent u de relatie tussen de eisen die de Algemene wet bestuursrecht aan de uitvoering stelt en de wettelijke bepalingen van de Participatiewet.
 • U weet of uw besluit aan de juiste vereisten voldoet.
 • U bent op de hoogte van recente jurisprudentie.

Na de bijeenkomst SJD Actualiteiten Algemene Wet Bestuursrecht en Participatiewet bent u op de hoogte van de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet en recente jurisprudentie.

Doelgroep

Sociaal juridisch dienstverleners.

Inhoud

Tijdens deze middag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • De relatie Awb en Participatiewet.
 • Inleiding in het recht: het onderscheid tussen een procedurele en een inhoudelijke benadering van het recht op bijstand.
 • De kernbegrippen van het recht op bijstand en de Awb.
 • De Awb-kernbegrippen: aanvraag, bestuursorgaan, besluit en beschikking, mandaat.
 • Het belang van algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de samenhang met de fasen van een besluit op aanvraag en een ambtshalve besluit.
 • De onderzoekplicht van het college versus de aantoonplicht van de klant in samenhang met de aanvraag-, onderzoeks- en besluitfase van een Participatiewet-beschikking.
 • De beoordelingsperiode van een besluit en de onderzoek verplichting van het college (zorgvuldigheidsvereisten).
 • Advies van derden (bijvoorbeeld een belastbaarheidsonderzoek); bindend of?
 • De onderzoek verplichting en het onderscheid tussen vrije en gebonden college-bevoegdheden.
 • De motiveringsplicht van het college en de Participatiewet-beschikking.
 • De beslistermijn van een besluit en de Wet dwangsom.
 • Beschikkingsluw besluiten, wat is mogelijk?
 • Recente jurisprudentie (o.a. CRvB gezamenlijke huishouding, kostendelersnorm, boete weging en evenredigheid).

Praktische informatie

De middag wordt verzorgd door Erwin Zweypfenning, een ervaren trainer bij Stimulansz. Erwin is specialist Awb en PW.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag
1 dagdeel
20 deelnemers
160,00
23 oktober 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan