Actualiteitendag

Na deze middag:

 • Bent u op de hoogte van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg);
 • Kent u de ondersteunende en juridische rol van uw organisatie;
 • Weet u hoe de toegang tot schuldhulpverlening geregeld is en waar drempels zitten.

Uw rol en de Wgs

De aanpak van (problematische) schulden staat hoog op de agenda van kabinet en Tweede Kamer. 20% Van de mensen die zich melden voor ondersteuning heeft problematische schulden. Maar wat wordt er van gemeenten verwacht op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)? Wanneer moet de gemeente een formeel besluit nemen en wanneer is bezwaar mogelijk?

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening
De nationale ombudsman heeft aanbevelingen gedaan over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hoe maakt de gemeente deze vertaalslag waardoor zij beter aansluit op de behoefte en vraag van de klant?

Voor wie?

De SJD actualiteitendag Schuldhulpverlening is speciaal voor sociaal juridisch dienstverleners.

Programma

Tijdens de bijeenkomst SJD Actualiteiten schuldhulpverlening bespreken we de:

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de wijzigingen per 2021
 • Signalen voor vroegsignalering: welke verantwoordelijkheid krijgt de gemeente en hoe kan hierop geanticipeerd worden?
 • Gegevensuitwisseling binnen de schuldhulpverlening
 • Het opstellen van de beschikking en het plan van aanpak
 • De toegang tot schuldhulpverlening; hoe is deze geregeld en waar zitten drempels en verbetermogelijkheden (o.a. de doelgroep)?
 • Huwelijksvermogensrecht en schulden: Op welk vermogen kunnen schuldeisers verhalen?
 • Ondersteunende jurisprudentie

Praktische informatie

Data
De bijeenkomst SJD Actualiteiten Schuldhulpverlening staat gepland op:

 • Dinsdag 7 juli 2020 van 13:15 tot 16:30 uur

Locatie
Op 7 juli bent u van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Trainer
De bijeenkomst SJD Actualiteiten Schuldhulpverlening wordt gegeven door Marion Bijveld. Marion is adviseur bij Stimulansz en specialist op het gebied van schuldhulpverlening.

Contactpersoon

Marion Bijveld

Marion is adviseur schuldhulpverlening en helpt uw gemeente om de uitvoering naar een hoger niveau te brengen.

Anderen bekeken ook