Actualiteitendag
1 dagdeel
20
160
24 mei 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan

Resultaten

Na deze middag:

 • Bent u op de hoogte van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
 • Kent u als professional uw juridische rol;
 • Weet u hoe de toegang tot schuldhulpverlening geregeld is en waar drempels zitten.

De aanpak van problematische schulden staat hoog op de agenda van kabinet en Tweede Kamer. 20% van de mensen die zich melden voor ondersteuning heeft problematische schulden. Wat wordt er van je verwacht op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)? Wanneer neemt de gemeente een formeel besluit en wanneer is bezwaar mogelijk?

Doelgroep

Sociaal juridisch dienstverleners

Inhoud

Gedurende de bijeenkomst SJD Actualiteiten schuldhulpverlening komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
 • De toegang tot schuldhulpverlening; hoe is deze geregeld en waar zitten drempels?
 • Wat is de juridische rol van (wijkteam)professionals?
 • Algemene wet bestuursrecht; termijnen, beschikking, motivering
 • Beslagvrije voet; berekening en procedure
 • Wanbetaling zorgverzekering; uitstroom bijstandsgerechtigden?
 • Preventie en vroegsignalering
 • Ondersteunende jurisprudentie

Praktische informatie

De middag wordt verzorgd door een Stimulanszspecialist op het terrein van schuldhulpverlening, armoede en minimabeleid.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag
1 dagdeel
20
160
24 mei 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan