Actualiteitendag

Resultaten

Na deze middag bent u weer bij met uw kennis over:

  • De sociale verzekeringen en de opvallende wijzigingen daarin;
  • Opvallende veranderingen in de sociale voorzieningen;
  • Toeslagen en heffingskortingen;
  • Voorliggende voorzieningen en recht op bijstand.

Wetswijzigingen Sociale Zekerheid

Tijdens deze actualiteitenmiddag voor sociaal juridische dienstverleners, bespreken we de wijzigingen in verschillende wetgevingen in de Sociale Zekerheid. We behandelen de WW, Wajong, arbeidsongeschiktheidsregelingen en heffingskortingen/toeslagen van de Belastingdienst. Daarnaast bespreken we de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 in werking is getreden.

Vertaling naar de praktijk

Bij het bespreken van de wetswijzigingen, maken we direct een vertaling naar de praktijk. Hierdoor weet u meteen wat wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie betekenen voor uw dagelijks werk. Daarnaast kunt u tijdens deze middag ook eigen vragen inbrengen.

Voor wie?

Deze actualiteitenmiddag is voor sociaal juridisch dienstverleners.

Deelnemers aan het woord

“Praktisch en direct toepasbaar!”

Dagmar Smeets
Cliëntondersteuner, MEE Zuid Limburg

Programma

Tijdens deze middag komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Opfris: Onderscheid in voorliggende voorzieningen (voorzieningen en verzekeringen).
  • De sociale voorzieningen; kenmerken en opvallende wijzigingen (o.a. IOAW en IOW).
  • De sociale verzekeringen; kenmerken en de opvallende wijzigingen (WAB, WW, ZW, WAO en WIA, Wajong, TW, ANW en AOW etc.).
  • Overige verstrekkingen en voorzieningen; kenmerken en opvallende wijzigingen ( AWIR en Toeslagen Belastingdienst (huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag), WSF etc.).
  • Toeslagen en heffingskortingen.

Praktische informatie

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein

Data
De actualiteitenmiddag Wetgeving Sociale Zekerheid staat gepland op:

  • Dinsdag 24 november 2020 van 13:15 tot 16:30 uur

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Trainer
De middag wordt verzorgd door Fred Struik. Fred is specialist wetgeving in de Sociale Zekerheid.

Contactpersoon

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

Anderen bekeken ook