Platform
1 dag
15 deelnemers
€ 1.018,- per jaar

Resultaten

Dit levert het op:

  • U kunt (nieuwe) wet- en regelgeving vertalen naar gemeentelijk beleid.
  • U kent alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk.
  • Best practices van collega’s van andere gemeenten (inhoud én proces).

Wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bevat regels voor de bijstandverlening aan zelfstandigen die in de financiële problemen komen. Om deze wet goed te kunnen uitvoeren, heeft u specifieke kennis nodig. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices. Immers, die ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van uw werk. Vindt u dit ook belangrijk? Kom dan naar het Platform Bbz.

Voor wie?

Het platform ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’ (Bbz) is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die te maken hebben met het verlenen van inkomensondersteuning aan zelfstandigen.

Inhoud

Tijdens het platform Bbz bespreken we onder andere de volgende onderwerpen: Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van het platform Bbz.

  • Presentatie en discussie over actuele onderwerpen rond het Bbz en de IOAZ.
  • Regelmatig worden hiervoor gastsprekers uitgenodigd.
  • SZW-actualiteiten, zoals de innovatieagenda.
  • Wat speelt er op wetgevingsgebied?
  • Wat speelt er in de gemeenten/organisaties?
  • Vragen en inbreng van cases van deelnemers

Praktische informatie

Data
Op 10 december is er weer een reguliere bijeenkomst van het platform Bbz gepland.

Bent u geen lid, maar wel Bbz-consulent? Heeft u interesse in het platform Bbz? Neem dan contact met ons op.

Locatie
De platformbijeenkomsten Bbz vinden plaats bij Aristo, Brennerbaan 150 in Utrecht.

Prijs
Voor drie bijeenkomsten per jaar en twee deelnemers per bijeenkomst, betaalt u jaarlijks € 1.018,-. Wilt u eerst kijken of het Platform Bbz interessant is voor u? U kunt eenmalig en gratis ‘op proef’ deelnemen aan het Platform. Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met de specialist

Annemieke Wildenburg

Expert publieksinformatie en modelbrieven. Maakt ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk.

Anderen bekeken ook