Platform
1 dag
980,- | 3 bijeenkomsten jaarlijks voor 2 deelnemers

28 maart 2019

- 10.00 - 15.00 uur

5 september 2019

- 10.00 - 15.00 uur

12 december 2019

- 10.00 - 15.00 uur
Meld u aan

Resultaten

 • U kunt (nieuwe) wet- en regelgeving vertalen naar gemeentelijk beleid.
 • U bent altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk.
 • U spart met collega’s van andere gemeenten over mooie voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Wilt u uw kennis vergroten rondom inkomensondersteuning aan zelfstandigen? En op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dat gebied van wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Bent u benieuwd welke actuele ontwikkelingen gevolgen hebben voor uw uitvoeringspraktijk? Wilt u sparren met collega’s van andere gemeenten? Meld u dan aan voor het platform Bbz!

Dit platform helpt u bij de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de IOAZ.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met het verlenen van inkomensondersteuning aan zelfstandigen.

Inhoud

 • Presentatie en discussie over een of meerdere actuele onderwerpen rondom het Bbz en de IOAZ. Regelmatig worden hiervoor gastsprekers uitgenodigd.
 • SZW-actualiteiten, zoals de innovatieagenda
 • Wat er speelt op wetgevingsgebied
 • Wat er speelt in de gemeenten/organisaties
 • Vragen en inbreng van cases van deelnemers

Er zijn jaarlijks 3 bijeenkomsten in Utrecht. Als deelnemer aan dit platform bepaalt u mede welke onderwerpen in de bijeenkomsten worden besproken of gepresenteerd, zodat deze volledig aansluiten bij uw wensen, vraagstukken en eventuele knelpunten uit de praktijk. En u kunt ook gebruikmaken van handreikingen en modelteksten die u helpen bij de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de IOAZ.

Prijzen

Er zijn per jaar 3 bijeenkomsten in Utrecht.

Daar mogen per geabonneerde gemeente of organisatie 2 personen aan deelnemen.
Abonnees Stimulansz Werk en Inkomen betalen € 980,00 per jaar.

Wilt u eerst kijken of het Platform Bbz interessant is voor u? U kunt eenmalig en gratis ‘op proef’ deelnemen aan het platform. Meer weten? Neem contact met ons op.

Praktische informatie

In 2019 zijn de 3 evenementen gepland op:

 • 28 maart 2019
 • 5 september 2019
 • 12 december 2019

Alle bijeenkomsten in 2019 zijn bij Aristo Utrecht, Brennerbaan 150 in Utrecht.

Neem direct contact op met de specialist

Annemieke Wildenburg

Annemieke is onze specialist in publieksinformatie. Zij maakt ingewikkelde onderwerpen uit het sociaal domein voor iedereen begrijpelijk.

Anderen bekeken ook

Platform
1 dag
980,- | 3 bijeenkomsten jaarlijks voor 2 deelnemers

28 maart 2019

- 10.00 - 15.00 uur

5 september 2019

- 10.00 - 15.00 uur

12 december 2019

- 10.00 - 15.00 uur
Meld u aan