Resultaten

Dit levert het op:

 • U kunt (nieuwe) wet- en regelgeving vertalen naar gemeentelijk beleid.
 • U kent alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk.
 • Best practices van collega’s van andere gemeenten (inhoud én proces).

Wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bevat regels voor de bijstandverlening aan zelfstandigen die in de financiële problemen komen. Om deze wet goed te kunnen uitvoeren, heeft u specifieke kennis nodig. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices. Immers, die ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van uw werk. Vindt u dit ook belangrijk? Kom dan naar het Platform Bbz.

Voor wie?

Het platform ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’ (Bbz) is er voor beleidsmedewerkers en consulenten inkomensondersteuning aan zelfstandigen. U kunt lid worden van dit platform door een abonnement af te sluiten.

Inhoud

Tijdens het platform Bbz bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Presentatie en discussie over actuele onderwerpen rond het Bbz, de Tozo en de IOAZ. Regelmatig worden hiervoor gastsprekers uitgenodigd.
 • SZW-actualiteiten, zoals de innovatieagenda.
 • Wat speelt er op wetgevingsgebied?
 • Wat speelt er in de gemeenten/organisaties?
 • Vragen en inbreng van cases van deelnemers

Praktische informatie

Data
De drie platformbijeenkomst Bbz in 2021 vinden plaats op:

 • donderdag 1 april 2021, 09:30 – 16:30 uur
 • donderdag  9 september 2021, 09:30 – 16:30 uur
 • donderdag  9 december 2021, 09:30 – 16:30 uur

Bent u geen lid, maar wel Bbz-consulent? Heeft u interesse in het platform Bbz? Neem dan contact met ons op.

Locatie
We bieden deze bijeenkomsten aan als een combinatie van fysiek en online.

Prijs
Voor drie bijeenkomsten per jaar en twee deelnemers per bijeenkomst, betaalt u jaarlijks € 1.018,-. Wilt u eerst kijken of het Platform Bbz interessant is voor u? U kunt eenmalig en gratis ‘op proef’ deelnemen aan het Platform. Meer weten? Neem contact met ons op.

Neem direct contact op met de specialist

Annemieke Wildenburg

Expert publieksinformatie en modelbrieven. Maakt ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk.

Anderen bekeken ook