Resultaten

 • U heeft basiskennis van wat stress doet met ons brein.
 • U krijgt meer inzicht in het gedrag van uw klanten en van uzelf als professional.
 • U wordt een betere dienstverlener doordat u de gevolgen van stressklachten eerder herkent en deze kan verminderen.
 • U wordt uitgedaagd om de kennis toe te passen in uw eigen organisatie.

Mensen raken ontregeld van langdurige stress. Ze reageren boos of emotioneel, zijn vergeetachtig of lijken ongevoelig voor advies. Probeer dan maar eens afspraken te maken of iemand op een goede manier te helpen. Als u dagelijks te maken heeft met klanten of collega’s die in een stressvolle situatie zitten, dan weet u dat dit heel lastig kan zijn. Deze brede praktische basistraining geeft dienstverleners in het sociaal domein inzicht in de gevolgen van chronische stress en schaarste, en hoe ze hier ‘stress-sensitief’ mee om kunnen gaan.

Wat is stress-sensitief werken?

Stress-sensitief werken heeft niets te maken met ‘gevoelig’ zijn voor andermans leed. Het gaat vooral om weten wat werkt; dat wil zeggen werken vanuit realistische verwachtingen en gericht op duurzame verbetering voor iemand. Deze aanpak is niet nieuw. Veel professionals in het sociaal domein weten inmiddels dat stress een enorme impact heeft op mensen en dat het belangrijk is om daar rekening mee te houden. Maar toch vinden ze het lastig om die kennis in de praktijk te brengen.

Onze aanpak

Wel nieuw is de stress-sensitieve aanpak die Stimulansz heeft ontwikkeld en die aansluit aan bij het ‘omgekeerd denken’. Niet de regels zijn het vertrekpunt, maar het gewenste effect, dat wat u wilt bereiken met uw klant telt! Daarbij spelen Stimulansz kernwaarden als waardering voor de eigenheid van de inwoner en werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect met de bedoeling bij te dragen aan het geluk van die ander een grote rol. Maar ook over grenzen heen kijken en een haalbare oplossing zoeken voor alle partijen.
De training wordt gegeven door 2 trainers die ruime en internationale (praktijk)ervaring hebben met deze stressproblematiek.

Voor wie?

Deze training is nuttig voor iedereen die direct met klanten te maken heeft zoals klantmanagers. Maar ook voor beleidsmakers, programmamanagers en teamleiders omdat deze basiskennis overal van pas komt waar mensen met elkaar moeten samenwerken en communiceren.

Programma

 • Hoe werkt stress (positief en negatief) in de hersenen?
 • Welk effect heeft dit op het gedrag van u en uw klant?
 • De basisbeginselen van omgaan met mensen met chronische stress.
 • Voorbeelden uit de praktijk.
 • Zelf aan de slag. U werkt aan de hand van bouwstenen aan uw eigen manier van stress-sensitief werken.

Praktische informatie

Datum
Deze training is gepland op:

 • donderdag 20 mei 2021 van 09:30 – 16:30 uur
 • maandag 27 september 2021 van 09:30 -16:30 uur

Locatie
U bent van harte welkom bij NDC den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Docenten
De training wordt gegeven door Silke van Alphen en Tamara van Berkum-Bosboom.
Silke is bij Stimulansz opleidingsadviseur en als trainer o.a. gespecialiseerd in stress-sensitief werken.
Tamara heeft ruime ervaring in coaching en heeft onder de vleugels van Platform31 de aanpak ‘Mobility Mentoring’ in Nederland uitgerold.

 

Contactpersoon

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.