Training
2 dagdelen + online terugkom van 1,5 uur
12 deelnemers
600,-

Resultaten

 • Schuldhulpverleners verfrissen hun visie op de mogelijkheid tot de inzet van een saneringskrediet
 • Schuldhulpverleners zijn beter in staat om een keuze te maken tussen een saneringskrediet en een schuldbemiddeling
 • Schuldhulpverleners zijn beter in staat de keuze van een saneringskrediet te onderbouwen en te motiveren aan schuldeisers waardoor schuldeisers eerder instemmen met het voorstel

Heeft u de wens om vaker saneringskredieten in te zetten en bent u benieuwd in welke situaties een saneringskrediet de beste oplossing is? Tijdens deze interactieve training gaan we in gesprek over de effecten, de financiële aspecten en de randvoorwaarden van saneringskredieten. Daarnaast leert u hoe en op welke manier u saneringskredieten in kunt zetten.

Minnelijke schuldregelingstrajecten

De laatste jaren zien we een ontwikkeling op het gebied van minnelijke schuldregelingstrajecten. Er is bij veel gemeenten de wens om meer saneringskredieten in te zetten in plaats van schuldbemiddelingen. Steeds meer gemeenten maken daarom afspraken met een (krediet)bank om dit te realiseren. Ook de overheid ziet het belang van saneringskredieten in en wil met de komst van een ‘landelijk waarborgfonds saneringskredieten’ bevorderen dat meer mensen snel uit de schulden geholpen worden.

Schuldsanering of schuldbemiddeling?

De vraag is echter of alleen financiële middelen voldoende zijn om daadwerkelijk meer schuldregelingstrajecten op basis van een saneringskrediet op te starten. Hiervoor is ook een verandering in de werk- en denkwijze van de schuldhulpverlener nodig. Zonder de overtuiging dat een saneringskrediet een beter alternatief is voor de schuldeisers en de burger met schulden, wordt waarschijnlijk niet het gewenste resultaat behaald. Na afrondingen van deze interactieve training bent u als schuldhulpverlener in staat om een gemotiveerde keuze te maken tussen schuldsanering en schuldbemiddeling.

Voor wie?

De training is geschikt voor uitvoerend medewerkers in de schuldhulpverlening.

Programma

Dagdeel 1

 • Wat is een saneringskrediet?
 • Kwijtschelding van schulden in onze maatschappij
 • De afloscapaciteit berekenen
 • Achtergrondinformatie over saneringskredieten
 • Theorie over stress
 • De kosten van een saneringskrediet ten opzichte van een bemiddeling berekenen

Dagdeel 2

 • Wanneer is een saneringskrediet mogelijk?
 • De effecten van saneringskredieten
 • Hoe ga je om met de obstakels van saneringskredieten?
 • Oefenen met casussen
 • Gemotiveerde betalingsvoorstellen
 • Randvoorwaarden van saneringskredieten

Terugkomsessie (1,5 uur online)

 • Opgedane ervaringen delen
 • Casusbespreking
 • Gestelde doelen evalueren

Praktische informatie

De training ‘Saneringskredieten’ bestaat uit 2 dagdelen + 1 online ‘terugkombijeenkomst’ van 1,5 uur.
We bieden de training op 2 momenten aan, in voor- en najaar 2021.
De 1e training heeft begin april plaatsgevonden.

Aanmelden kan wel nog voor:

 • Donderdag 23 september van 09.30 – 16.30 uur in Utrecht (locatie volgt nog).
  En de ‘terugkomdag’ op donderdag 16 december van 09.30 – 11.00 uur (online).

Incompany

Wij bieden deze training ook incompany aan. Voor een aanbod op maat klik hier.

Contactpersoon

Marion Bijveld

Schuldhulpadviseur gespecialiseerd in uitvoeringsvraagstukken bij gemeenten.