Training
Incompany
Offertebasis

Resultaten

Na het volgen van deze training weet u:

 • Wanneer een vreemdeling recht op bijstand heeft.
 • Wanneer een vreemdeling absoluut géén recht op bijstand heeft.
 • Op hoeveel bijstand er recht is en hoe dat bepaald kan worden.
 • Welke gevolgen bijstandsverlening kan hebben voor het verblijfsrecht.
 • Wat u moet doen als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Bijstandsaanvraag van vreemdelingen

Wanneer mensen zonder Nederlandse nationaliteit een bijstandsaanvraag doen, is het vaak lastig om snel te bepalen of zij hiervoor in aanmerking komen. Dit komt door de verschillende achtergronden en situaties van deze vreemdelingen. Daarnaast ontbreekt bij gemeenten vaak de noodzakelijke kennis over de Vreemdelingenwet in relatie tot de bijstand. Om als gemeente tijd en kosten te besparen, kunt u zich laten bijscholen door deel te nemen aan onze training.

In deze training leert u alles over de verschillende praktijksituaties van vragen van (tijdelijke) immigranten over het recht op bijstand. U krijgt tal van praktische kennis en handige checklists aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt. En we gaan in op de vraag wanneer u maatwerk kunt leveren en wanneer niet. Heeft u in of na de training nog een vraag over dit onderwerp, dan kunt u bij ons terecht.

Voor wie?

De training Vreemdelingen en de Participatiewet is van belang voor klantmanagers en consulenten, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep en iedereen die meer wil weten over dit onderwerp.

Programma training Vreemdelingen en de Participatiewet

In een interactief kennisprogramma komen de door u gevraagde onderwerpen aan bod, met tal van praktijkvoorbeelden.

 • Basis van de Vreemdelingenwet
 • Kennis van de verschillende soorten vergunningen:
  • Asiel
  • Regulier
 • Kennis van de verschillende categorieën vreemdelingen:
  • Statushouders
  • EU-onderdanen
  • Derdelanders
 • Specifieke situaties:
  • Wanneer moet je contact opnemen met de IND
  • Bijstandsverlening met terugwerkende kracht bij een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
  • Intrekken recht op bijstand bij intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
  • Vreemdelingen die om medische redenen in Nederland willen blijven
  • (Niet-)legale kinderen van (niet-)legale ouders
  • Samenwonen met een vreemdeling

Praktische informatie

We bieden deze training in incompany aan. Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact met ons op.

Contactpersoon

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

Hanneke Willemsen

Juridisch adviseur Participatiewet en Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Anderen bekeken ook