Training
1 dag
14 deelnemers
Open training en incompany
425,- en bij incompany op aanvraag

Resultaten

Na het volgend van deze training hebben de deelnemers meer kennis over:

 • de verschillende facetten hoe Vreemdelingenwetgeving in relatie tot de uitvoering van de Participatiewet staat.
 • rechten en plichten van vreemdelingen en of er recht op bijstand bestaat en de wijze van inschakeling van de IND.
 • allerlei praktische raakvlakken die in de uitvoering van het Vreemdelingenrecht en de Participatiewet van toepassing zijn.

Vele personen uit het buitenland zijn en komen naar Nederland, met verschillende redenen. Sommige van hen doen aanspraak op de bijstand. Het is niet altijd makkelijk om snel te kunnen bepalen of er recht op bijstand bestaat. De noodzakelijke kennis over de Vreemdelingenwet in relatie tot bijstand is bij gemeente minder aanwezig. Daardoor kan een gemeente meer dan nodig tijd (en geld) kwijt raken.

In deze training leert u alles over de verschillende praktijksituaties van vragen van (tijdelijke) immigranten over het recht op bijstand. U krijgt tal van praktische kennis en handige tools aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt. En we gaan in op de vraag wanneer u maatwerk kunt leveren en wanneer niet. Heeft u in of na de training nog een vraag over dit onderwerp dan kunt u bij ons terecht.

Voor wie

De training Vreemdelingen en de Participatiewet is van belang voor klantmanagers en consulenten, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep en iedereen die meer wil weten over dit onderwerp.

Inhoud

In een interactief kennisprogramma komen de door u gevraagde onderwerpen aan bod met tal van praktijkvoorbeelden.

 • Het Vreemdelingenrecht
  – Vreemdelingenrecht asiel
  – Vreemdelingenrecht (regulier)
  – Het juridisch kader van het vreemdelingenrecht
 • Recht op bijstand derdelanders
 • Gemeenschapsonderdanen
  – Begrippen
  – Recht op bijstand
  – Rechtmatig verblijf
  – Afgeleid verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan voor derdelanders
  – Beroep op bijstand heeft gevolgen voor verblijfsrecht
 • Contact opnemen met de IND
 • Enkele specifieke situaties (en ook de link naar de Omgekeerde Toets
  – Bijstandsverlening met terugwerkende kracht bij een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
  – Intrekken recht op bijstand bij intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
  – Vreemdelingen die om medische redenen in Nederland willen blijven
  – (Niet-)legale kinderen van (niet-)legale ouders
 • Samenwonen met een vreemdeling

Praktische informatie

U bent op 14 november 2019 van harte welkom bij NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.
De bijeenkomst duurt van 9:30 -16:30 uur.

Deze training wordt verzorgd door Jan de Jong en Hanneke Willemsen.

Contactpersoon

Laurens Bouw

Laurens is samen met collega’s verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.