Verlenging van de inburgeringstermijn

Kunnen inburgeraars een verlenging van de inburgeringstermijn krijgen als het inburgeringsaanbod van de gemeente uitblijft?

hero afbeelding Verlenging van de inburgeringstermijn
16 januari 2024

Vraag

Door het tekort aan Nt2-docenten lopen veel gemeenten aan tegen wachtlijsten bij taalaanbieders . Om inburgeraars niet in de knel te laten komen met hun inburgeringstermijn wachten veel gemeenten met het vaststellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Kunnen inburgeraars een niet-verwijtbare verlenging van de inburgeringstermijn krijgen als de gemeente het PIP wel heeft vastgesteld, maar het aanbod van de gemeente uitblijft?

Antwoord

Inburgeraars komen in aanmerking voor een niet-verwijtbare verlenging van de inburgeringstermijn als het inburgeringsaanbod na vaststelling van het PIP uitblijft. Inburgeraars kunnen een verlenging aanvragen als het inburgeringsaanbod niet binnen 3 maanden na datum van vaststelling van het PIP start. Het gaat hierbij om de startdatum van het onderwijs en niet om de inschrijfdatum. Voor de onderwijsroute geldt een termijn van 6 maanden in plaats van 3 maanden. Deze verlengingsgrond geldt alleen voor statushouders. Gezinsmigranten en overige migranten zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor (de inkoop van) hun inburgeringsaanbod.

Gemeenten hoeven dus niet te wachten met het op- en vaststellen van het PIP als er wachtlijsten zijn bij aanbieders. Om een verlenging van de inburgeringstermijn te krijgen, hebben inburgeraars een verklaring van de gemeente nodig over het uitblijven van het aanbod. Er wordt van gemeenten verwacht dat zij deze verstrekken aan inburgeraars. De inburgeraars moeten de verlenging zelf aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan het einde van hun inburgeringstermijn.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft deze verlengingsmogelijkheid onder de aandacht van gemeenten gebracht in de Uitvoeringsbrief Inburgering van 13 juli 2023.

Module Inburgering

Een heldere uitleg over de toepassing van de Wet inburgering 2021 (Wi2021); Inzicht in de brede intake, het PIP en de inburgeringsplicht en een overzicht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wet.