Vreemdelingen en de Participatiewet: 3 adviezen voor klantmanagers inkomen

Onze expert Hanneke Willemsen geeft antwoord op 3 veel voorkomende vragen bij klantmanagers binnen gemeenten over vreemdelingen en de Participatiewet.

hero afbeelding Vreemdelingen en de Participatiewet: 3 adviezen voor klantmanagers inkomen
13 maart 2023

Door Ger Ramaekers

1. Bijstand zonder verblijfsdocument? Chavez-Vilchez maakt het mogelijk!

Wat houdt het Chavez-Vilchez-arrest in en moet u echt bijstand verlenen als er geen verblijfsdocument is?

2. Wat doe je als gezinsbijstand toekennen betekent dat 1 partner Nederland moet verlaten?

Een klant vraagt een bijstandsuitkering aan voor haarzelf, haar partner en haar kinderen (gezinsbijstand). Haar partner heeft code 29 in de basisregistratie personen (BRP). Wij moeten bij toekenning van de uitkering een melding doen bij de IND.  De klant heeft al telefonisch contact gehad met de IND. De IND geeft aan dat de partner zijn verblijfsrecht zal verliezen na toekenning van de uitkering.  De klant vraagt nu of zij de aanvraag toch kan doen en dat wij dan de partner buiten beschouwing laten. Is hier een mogelijkheid voor? Bijvoorbeeld dat de klant een aanvraag doet met een ‘niet-rechthebbende partner’?

3. Rechtmatig verblijf versus gelijkgesteld met een Nederlander

Wij hebben de volgende vraag:  een klant heeft geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar is in bezwaar gegaan. Het bezwaar is ongegrond verklaard en nu is de klant in beroep gegaan. Het bezwaar is op  21-5-2019 ongegrond verklaard en de uitkering staat tijdelijk stop met ingang van 1-6. Nu is mijn vraag, heeft deze klant recht op een uitkering nu hij in beroep is en beroep in Nederland mag afwachten? Ook wordt er hier gesproken over het feit dat wij de uitkering niet mogen beëindigen met terugwerkende kracht zodat de klant niet met een vordering wordt opgezadeld. Wat is hier in de werkwijze en wat zegt de wet daarover?

Anderen bekeken ook