Vroegsignalering: een effectief hulpaanbod met een effectieve flyer

De Wgs biedt kansen om geldzorgen aan te pakken. Flyers zijn een effectieve en goedkope manier om hulp aan te bieden.

hero afbeelding Vroegsignalering: een effectief hulpaanbod met een effectieve flyer
28 april 2023

Vroegsignalering, de kans om inwoners hulp te bieden

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bepaalt dat gemeenten verplicht zijn om hulp te bieden wanneer zij signalen ontvangen over betalingsachterstanden van verhuurders, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en drinkwaterbedrijven. Deze hulp moeten gemeenten uit eigen beweging en proactief aanbieden.

Na ontvangst van een signaal doet u als gemeente een aanbod voor een gesprek. Dit is niet alleen een duidelijke verplichting, maar ook een kans. Zo is er de mogelijkheid om inwoners die ondersteuning nodig hebben bij hun financiële redzaamheid, ertoe te bewegen om waar mogelijk zelf in actie te komen of hulp te aanvaarden. Hierdoor kunnen in sommige situaties problematische schulden worden voorkomen en kunnen inwoners die al (problematische) schulden hebben, geholpen worden. Met als resultaat oplossingen in plaats van verergering van hun situatie.

Er zijn in de Wgs geen concrete afspraken over hoe dit aanbod te doen. U voldoet dus ook aan de wettelijke verplichting als alle inwoners een schriftelijk aanbod krijgen. Om de kansen die de wet biedt zo goed mogelijk te benutten, doen veel gemeenten huisbezoeken of nemen ze telefonisch contact op. Ook doen veel gemeenten het hulpaanbod met een flyer.

Een flyer sturen is een relatief goedkope manier om het hulpaanbod te doen en lijkt in de praktijk goed te werken. Ook kan het achterlaten van een flyer na een huisbezoek ertoe leiden dat de inwoner alsnog contact opneemt.

Tips voor het maken van een effectieve flyer

Een goede flyer begint bij het effect dat u voor ogen heeft. Wie is de doelgroep en wat is het gewenste effect van het versturen en verspreiden van de flyer? Bij een flyer in het kader van vroegsignalering gaat het om meerdere effecten. Ideaal zou zijn als inwoners contact opnemen en daadwerkelijk gebruikmaken van het aanbod voor een gesprek. Alleen al het verspreiden van een flyer kan de bekendheid van de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente vergroten. Een flyer kan aanzetten tot nadenken over wat inwoners zelf kunnen doen om grip te houden op de financiën.

Boodschap

Op welke manier kunt u de boodschap zo helder mogelijk overbrengen?

  • Een effectieve flyer heeft een duidelijke afbeelding. Dit is cruciaal, omdat deze de aandacht trekt en beslissend kan zijn voor het verder lezen.
  • Omwille van de privacy van de inwoner wordt een flyer met een hulpaanbod in een envelop verstuurd. Als het adres handgeschreven is, of als er iets zwaars in de envelop zit (bijvoorbeeld een muntje), dan opent de ontvanger deze waarschijnlijk sneller. De kleur van de envelop kan ook bepalend zijn en het formaat (A5 is het meest gebruikelijk, maar A7 past dan weer gemakkelijk in een portemonnee).
  • Het volgende dat de aandacht trekt is de titel van de flyer. Het liefst een titel van maximaal 5 à 7 woorden die vanaf een afstand goed te lezen is. Als de titel al iets zegt over een mogelijk probleem dat opgelost kan worden, wakkert dit de nieuwsgierigheid aan om verder te lezen.
  • Belangrijk is om de boodschap zo persoonlijk mogelijk te maken. Dus niet wat je als gemeente belangrijk vindt, maar wat voor de inwoner belangrijk is. Een korte en bondige boodschap waarin je uitlegt wie je bent, wat je doet en wat je te bieden hebt, is voldoende. De tekst in de flyer moet niet bijdragen aan nog meer stress voor de inwoner en deze moet niet oordelend zijn.
  • Zorg er tot slot voor dat het makkelijk is om te reageren of een stap te zetten. Roep op tot actie. In marketingtermen wordt dit de ‘call to action’ genoemd. Maak duidelijk hoe de inwoner in contact kan komen. Een telefoonnummer en een verwijzing (met QR code) naar een website voor meer informatie en een contactformulier mag dan ook niet ontbreken.

“De uitdaging van een vroegsignaleerder: inwoners laten zien wat de gemeentelijke ondersteuning voor hen kan betekenen.”

Het is van groot belang dat er voldoende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn in de gemeente als inwoners eenmaal willen werken aan het op orde krijgen van hun financiën.

Maar het begint ermee dat de inwoner zelf de meerwaarde inziet van de mogelijkheden die u te bieden heeft. En dat deze zich gehoord en gezien voelt. Juist daar ligt de uitdaging die het werk van een vroegsignaleerder zo leuk maakt!

Anderen bekeken ook