Maatschappelijke winst uit vroegsignalering

Lees nu hoe u als gemeente maatschappelijke winst boekt met vroegsignalering.

hero afbeelding Maatschappelijke winst uit vroegsignalering
19 december 2022

Hoe zorgt u dat die ondersteuning terecht komt bij zoveel mogelijk inwoners die deze nodig hebben? Als we hier nu eens naar kijken met de blik van een organisatie met winstoogmerk, dan leidt dat mogelijk tot verrassende resultaten!

Startup

Stel, we maken een vergelijking met een startup in het bedrijfsleven: Een ambitieuze nieuwkomer met een innovatieve dienst of product. Allereerst doet hij marktonderzoek. Is er een markt voor zijn product of dienst? En is zijn product of dienst daadwerkelijk van waarde voor die markt? Vervolgens gaat hij op zoek naar een investeerder om zijn product of dienst ook echt op de markt te brengen. Dan gaat de startende ondernemer op zoek naar klanten om zo te kunnen groeien en uiteindelijk winst te maken.

Dat producten en diensten op het gebied van ondersteuning aan inwoners met financiële problemen waarde toevoegen, weet u al. Het voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek kan zowel individueel leed voorkomen, als ook de samenleving verbeteren. Zeker als gezond financieel leven voor meer mensen haalbaar is en als bestaanszekerheid en kansengelijkheid basiswaarden zijn. Niet alleen gemeenten bieden hierbij hulp in de vorm van adviezen of een schuldhulpverleningstraject, ook vanuit publiek/private samenwerkingen zijn tools beschikbaar waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Dit draagt bij aan een financieel gezonder Nederland.

Bruikbare producten dus! En de markt daarvoor is er zeker. Onder de huidige economische omstandigheden, is er zelfs sprake van een steeds groter wordende groep mensen voor wie deze producten en diensten een oplossing kunnen bieden. Ook het kabinet is al overtuigd dat de gewenste effecten behaald kunnen worden. Daarom is en wordt er geld vrijgemaakt om (steeds beter) vorm te geven aan die dienstverlening; zie hier de investeerder.
Klanten zijn er en maatschappelijke winst wordt al geboekt, maar misschien kunt u nog wel méér mensen bereiken.

Meer maatschappelijke winst

Meer maatschappelijke winst behalen door aan steeds meer mensen ondersteuning te bieden. Dat zou het doel zijn van uw ‘startup’. Vroegsignalering is daarbij één van de manieren om nieuwe klanten te vinden.

De adressen van mensen met betalingsachterstanden die u vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangeleverd krijgt van woningbouwverenigingen, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven, zijn een prachtige manier om gericht in contact te komen met uw doelgroep. En met de juiste ‘skills’ lukt het ook nog eens om meer mensen gebruik te laten maken van uw diensten en om ze in beweging te krijgen.

Er is geen vast script voor het behalen van resultaten uit contacten die u vanuit vroegsignalering heeft met uw inwoners. Alleen door ervaring gaat u steeds beter inzien wat wel en wat niet werkt. Ook al kijkt u als hulpverlener misschien wat terughoudend aan tegen een verkoper die iets aan de man probeert te brengen (we kennen, denk ik, allemaal het gevoel er toch weer ingetrapt te zijn), tóch denk ik dat we de technieken die de verkoper inzet, ook kunnen gebruiken binnen vroegsignalering.

Geen verkooppraatjes

In een verkooptraining leerde ik ooit dat een goede verkoper moet geloven in het product dat hij verkoopt. Klanten willen geen verkooppraatjes horen maar willen vooral zelf gezien en gehoord worden. Een goede verkoper leeft zich in de leefwereld van zijn klant in en luistert eerst naar het probleem dat die ervaart. Pas dan komt hij met een oplossing. Bewust inspelen op de psychologische basisbehoeften van de klant – autonomie, betrokkenheid en competentie – zorgt er daarbij voor dat een vertrouwensband tussen hen ontstaat. Die vormt een belangrijke bijdrage tot succes.

Wist u dat als mensen eenmaal een besluit genomen hebben, ze dan een grotere (persoonlijke) druk voelen om zich ook in overeenstemming met dat besluit te gedragen? Dat betekent dat mensen na een eerste toezegging, hoe klein ook, geneigd zijn om een volgende stap te zetten. Deze en andere beïnvloedingsprincipes kunt u als vroegsignaleerder ook toepassen om inwoners te laten kiezen voor actie in de juiste richting. Zo kunt u meer maatschappelijke winst behalen!

Stimulansz biedt training en begeleiding aan medewerkers die signalen vanuit vroegsignalering opvolgen. Daarmee valt nog meer resultaat te halen uit telefoongesprekken en huisbezoeken. Naast maatschappelijke winst levert dat ook nog eens meer werkplezier en voldoening op!

 

Anderen bekeken ook