Interview met Wim Eiselin over zijn Blauwe Eiselin

Op 1 maart is de 30e editie van ‘Tekst en Toelichting Participatiewet’ verschenen. Oftewel: ‘De Blauwe Eiselin’. Een mijlpaal voor Wim Eiselin.

hero afbeelding Interview met Wim Eiselin over zijn Blauwe Eiselin
09 maart 2023

De Blauwe Eiselin is een compact en systematisch juridisch naslagwerk voor iedereen die is betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. Het boek zet alle relevante normen op een rij om te komen tot besluitvorming. Het geeft een actueel overzicht van rechtspraak, circulaires en uitvoeringsbesluiten. Alles wat belangrijk is voor beleid en rechtspraak staat erin.

Het boek volgt de structuur van de Participatiewet. Wim Eiselin legt uit: “Na een aantal hoofdstukken die de hoofdlijnen beschrijven, volgt een toelichting per artikel. Alle belangrijke uitvoeringsbesluiten staan erin. Kleine uitvoeringsbesluiten staan in de artikelsgewijze toelichting op de wet. Deze toelichting bevat ook de rechtspraak en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De jurisprudentie licht ik kort toe, mét verwijzing naar de complete uitspraak.”

Compacter

In 1995 verscheen de eerste editie. Wim werkte toen voor het ministerie van Sociale Zaken. Vóór 1990 was hij vertegenwoordiger van de minister in gemeentelijke adviescommissies, Na 1990 heeft hij gewerkt in Den Haag. Ook was Wim betrokken bij het ontstaan van Stimulansz, waar hij sinds 2000 voor werkt. Eerder had hij al veel juridische kennis opgedaan bij wat nu het UWV heet. Vanwege die kennis publiceerde Wim vanaf eind jaren zeventig in SMA (Sociaal Maandblad Arbeid) en in Sociaal Bestek, toen het lijfblad van Divosa.

In 1982 ging de Bijstandswet over naar het ministerie van SZW. Wim ging toen ook de wetsuitgave over de Algemene Bijstandswet onderhouden. Het was een losbladig boekwerk van meerdere banden. Dat móest compacter kunnen, vond Wim. In 1995 verscheen zijn eerste boek.

Gewaardeerd

En nu is er dus alweer bijna de 30e editie. Zo’n 200 uur werkte hij eraan. “Ik houd mijn vak continu bij en heb een groot archief. Dit boek ordent voor mijzelf ook de materie.” Wim vindt het fijn dat het boek nog altijd wordt gewaardeerd en gebruikt. “Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan kwetsbare mensen in de samenleving. Die drive voel ik nog altijd.”

Breed Offensief

Wim ondersteunt – als voorzitter van een expertgroep – nu het ministerie bij de veranderingen in de Participatiewet. “Op 1 januari 2023 ging een grotere wetswijziging van kracht: het Breed Offensief. Doel van deze brede agenda is om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Vanaf 1 januari gelden 3 verbeteringen en op 1 juli 2023 volgen nog 5. Editie 2023 van het boek ondersteunt beleidsmakers van gemeenten ook hierin.”

Het Breed Offensief is volgens Wim een belangrijke stap naar meer harmonisatie in het sociaal domein. “De Participatiewet wordt uitgevoerd door de 342 gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank. Allemaal hebben ze hun eigen beleid. Mensen begrijpen niet waarom ze in de ene gemeente een andere behandeling krijgen dan in de andere. Het besef groeit dat de verschillen tussen uitvoeringsorganen niet langer aanvaardbaar zijn en dat het systeem van uitvoering te verbrokkeld is. Het is ook zo complex geworden. We hebben zó veel regelingen en toeslagen.”

Daarbij is een omslag in denken gaande van rechtmatigheid naar meer begrip voor de klant en diens vermogen om met alle regels die de wet stelt om te gaan.” Ook de rechter begint hierin te schuiven, merkt Wim. “Klantgericht en oplossingsgericht werken is nu nodig. Het moet allemaal compacter, vriendelijker en doorzichtiger. Dát wordt de grootste uitdaging voor 2023 en daarna.”

Juridisch én praktisch

Terug naar het boek. Samen met de kennisbank Inzicht Sociaal Domein helpt dit gemeenten compleet op weg. “De kennisbank biedt juridische én praktische informatie voor professionals in het sociaal domein en wordt gebruikt door onder meer beleidsadviseurs, consulenten en klantmanagers. Mijn juridische informatie zit er grotendeels in. Het boek is juridisch en wordt vooral gebruikt door beleidsadviseurs van gemeenten, advocaten en rechters. Ik was eens namens een gemeente bij een zitting en zag dat de rechter mijn boek op zijn bureau had liggen. Ook herinner ik me een congres waarbij vanuit de zaal iemand een vraag stelde en dat die spreker mijn boek pakte om zijn reactie te ondersteunen.”

Anderen bekeken ook