5 tips om samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te versterken

hero afbeelding 5 tips om samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te versterken
22 juni 2017

Door Redactie

In de tweede blog haalde ik kort het belang van samenwerking tussen beschermingsbewindvoerders en gemeenten aan. De samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders verloopt hedendaags bij sommige gemeenten nog stroef. Dit komt omdat de contacten tussen beide partijen gebaseerd zijn op de zakelijke betalingsrelatie ten behoeve van de bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. Daar zit gelijk ook het pijnpunt voor gemeenten, deze kosten (blijven) stijgen.
Daarom willen steeds meer gemeenten alternatieven aanbieden voor het beschermingsbewind, in de hoop meer grip op de kosten te kunnen krijgen. Zoals in de vorige blog geconcludeerd is, betekent dit niet dat de banen van de bewindvoerders zomaar overgenomen kunnen worden. Er is wel aanbevolen om met elkaar, gemeenten en bewindvoerders, een goede samenwerking op te zoeken. Hieronder worden vijf tips gegeven om de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te versterken.

1. Zorg voor ontmoeting

De eerste stap naar een goede samenwerking is het ontmoeten van elkaar. Wees als gemeente daarin gastvrij. Nodig de lokale bewindvoerders uit en leer elkaar kennen. Creëer een ontmoeting waarbij er plaats is voor openheid, transparantie en bereidheid tot samenwerking. Op dit fundament kan dan vervolgens gezamenlijk voortgebouwd worden.

2. Verander van perspectief

Als het goed is, staan zowel de gemeente als de bewindvoerders eigenlijk in dienst van de cliënt. Vanuit dit oogpunt is er een gezamenlijk doel: de klant de best mogelijke dienstverlening aanbieden. Desondanks zijn er ook verschillende belangen bij de partijen te vinden. De een betaalt en de ander ontvangt. Om een brug te slaan tussen deze beide belangen, is het goed om eens te veranderen van perspectief. Hoe zou je handelen als je een bewindvoerder was of hoe zou je denken als je in de schoenen van een gemeenteambtenaar stond? Hierdoor zal het begrip voor elkaar in korte tijd toenemen, dat leidt tot nieuwe inzichten.

3. Wissel (ervaringen) uit

Ook is het voor beide partijen heel verrijkend om ervaringen uit te wisselen. Hoe benut je als bewindvoerder de uren die gegeven worden voor het toewerken naar zelfredzaamheid met de klant? Wanneer durft de bewindvoerder het aan om de klant meer verantwoordelijkheden terug te geven? Wat voor afwegingen worden er door de gemeente gemaakt om passende alternatieven aan te bieden voor cliënten? Dit soort kwesties kunnen door beide partijen uitgewisseld worden. Daarnaast kan het ook heel mooi zijn om daadwerkelijk elkaar uit te wisselen. Laat eens een bewindvoerder een dagje kijken in de ‘keuken’ van de gemeente – en andersom.

4. Vul elkaar aan

De opgedane ervaringen en mogelijkheden bieden op hun beurt weer een nieuw perspectief. Wat heeft de een wat de ander niet heeft? Hoe kan dit gezamenlijk versterkt worden? Een voorbeeld uit de praktijk: In een gemeente hebben de wederzijdse ontmoetingen geleid tot het gezamenlijk aanpassen van de werkprocessen omtrent de bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. De bewindvoerders kunnen hierdoor op een eenvoudige wijze de aanvraag indienen en de gemeente kan het werkproces hierdoor sneller afhandelen. Deze aanvulling bevordert het gehele proces van aanvraag tot het aanbieden van de dienstverlening voor de klant. Kortom, ontdek wat gezamenlijk mogelijk is en  vul elkaar hierin aan.

5. Blijf investeren

De laatste, maar misschien wel de belangrijkste tip: blijf in elkaar investeren. Indien men spreekt over samenwerking wordt er ook wel gesproken over een samenwerkingsrelatie. Een relatie betekent soms hard werken, vallen en weer opstaan. Dat geldt ook hier. Blijf daarom in elkaar investeren. Neem de tijd voor elkaar, blijf open in gesprekken met elkaar en wissel op zijn tijd ervaringen uit. Als blijkt dat de samenwerking om wat voor reden dan ook (nog) niet versterkt is, neem dan de voorgaande tips nogmaals ter harte.

Anderen bekeken ook