Alle gemeentelijke armoederegelingen overzichtelijk op een rij

Door de hoge inflatie stijgt het aantal mensen dat aanspraak doet op gemeentelijke armoedebeleid. De applicatie BerekenUwRecht biedt uitkomst.

hero afbeelding Alle gemeentelijke armoederegelingen overzichtelijk op een rij
26 september 2023

‘Door de gestegen (energie)kosten willen veel gemeenten iets extra’s doen voor hun inwoners. Daardoor groeit ook het aantal inwoners dat gebruikmaakt van minimaregelingen’, weet Sam van Grinsven. ‘Die regelingen hebben vaak uiteenlopende voorwaarden, zijn soms apart georganiseerd en moeten op verschillende plaatsen en manieren worden aangevraagd. Soms gelden ze alleen voor mensen die een inkomen op het sociaal minimum hebben in andere gevallen kunnen mensen tot 120% of 130% van het sociaal minimum aanspraak erop maken. Kortom: voor inwoners is het vaak een doolhof, ze haken daardoor af en krijgen niet waar ze recht op hebben.’

Eenvoudig en overzichtelijk

BerekenUwRecht biedt uitkomst. De applicatie geeft alle lokale regelingen overzichtelijk en op één centrale plaats weer en geeft inwoners direct antwoord op de vraag waarop ze recht hebben. Gemeenten ervaren dus het gemak van het aanbieden van een grote hoeveelheid regelingen via één ingang. ‘Inwoners kunnen niet alleen achterhalen voor welke regelingen zij in aanmerking komen ze kunnen die eventueel direct digitaal aanvragen als de gemeente daarvoor kiest. We bespreken ook met gemeenten hoe inwoners de juiste vervolgstappen kunnen zetten. Dat kan het indienen van een aanvraag zijn, maar ook een ‘warme’ overdracht naar een hulp- of dienstverlener voor een vervolggesprek. Hoe ver de dienstverlening strekt, is aan de gemeente.’

Verregaand maatwerk

‘Veel, zo niet bijna alles, kunnen we voor de gemeente organiseren. Verregaand maatwerk is mogelijk. Zo kunnen we de applicatie uitbreiden door ook de groep mensen te bedienen, die het financieel moeilijk heeft maar net buiten de aangeboden regelingen valt. Die kunnen we verwijzen naar plekken waar zij (wel) ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten bieden daarmee een zoveel mogelijk sluitend vangnet voor hun inwoners. Een derde groep die profiteert van BerekenUwRecht, zijn hulpinstanties en intermediairs. Ook zij hebben niet altijd scherp waar hun cliënten recht op hebben. BerekenUwRecht is dus ook voor hen interessant.’

Grote behoefte

Ongeveer een derde van alle gemeenten maakt al gebruik van BerekenUwRecht. ‘Dat aantal groeit, maar het aantal gebruikers groeit harder’, vertelt Van Grinsven. ‘De bezoekersaantallen zijn de afgelopen tijd verdubbeld. Dit toont aan dat de behoefte aan onze applicatie enorm is. In onze informatiebijeenkomsten en webinars voor gemeenten en intermediairs horen we dat terug. Ook thuiszorgorganisaties geven bijvoorbeeld aan heel blij te zijn met onze applicatie.’

Over Stimulansz

BerekenUwRecht maakt deel uit van een breed portfolio van oplossingen, diensten en producten dat Stimulansz als kennis- en adviespartner voor gemeenten kan bieden. Wij leveren praktische oplossingen binnen het sociaal domein die écht werken. Doordat we de gemeentelijke praktijk als geen ander kennen, kunnen we uw ambities perfect vertalen naar een concreet plan van aanpak. Naast BerekenUwRecht bieden wij bijvoorbeeld de applicatie BeleidloonT voor het doorberekenen van het minimabeleid. Onze dienst WerkloonT berekent of er sprake is van een armoedeval als mensen vanuit een bijstandsuitkering aan het werk gaan. Wij staan voor u klaar, zodat u klaar kunt staan voor uw inwoners.  Neem vrijblijvend contact op met Sam van Grinsven via sam.vangrinsven@stimulansz.nl of 06 12 58 82 11.

Anderen bekeken ook