Een begrijpelijke verordening? Ja, dat kan dus

hero afbeelding Een begrijpelijke verordening? Ja, dat kan dus
29 maart 2018

De nieuwe integrale modelverordening is geschikt voor elke gemeente en past bij een goede dienstverlening aan de burger, vertelt Annemieke Wildenburg, adviseur publieksvoorlichting bij Stimulansz. “Je laat als gemeente hiermee transparant zien wat je voor inwoners kunt betekenen. De verordening is als een voorlichtingsdocument geschreven. De tekst is concreet, inzichtelijk en goed leesbaar.” De modelverordening verschijnt in april. “Een mooi moment”, zegt Wildenburg. “Wij kunnen deze dan presenteren aan de nieuwe gemeenteraden die zijn geïnstalleerd.”

Hulpvraag centraal

In de verordening worden enkele duidelijke uitgangspunten gehanteerd. Regels zijn er om mensen te helpen en er wordt niet meer geregeld dan nodig is. Ook zijn regels goed uitvoerbaar en op elkaar afgestemd. Het belangrijkste is dat de hulpvraag van de inwoners centraal staat, benadrukt Wildenburg. “De inwoner vindt in de verordening wat de gemeente te bieden heeft. En ook wat hij kan verwachten van de gemeente en wat de gemeente van hem verwacht.”
Kortom, inwoners vinden antwoorden op hun vragen. Dat is een verschil met de vorige modelverordening waarin de informatie nog werd gepresenteerd aan de hand van de wetten. De nieuwe versie sluit volgens Wildenburg aan bij de methodiek van de omgekeerde toets. “De leefwereld van de burger is leidend. De verordening helpt professionals om maatwerk zonder willekeur te leveren.”
De tekst is in klare taal geschreven en daarmee goed te begrijpen voor een groot deel van de inwoners. Bestaat niet het gevaar dat juristen van gemeenten gaan tegensputteren, omdat zij betwijfelen of de eenvoudig gepresenteerde informatie wel helemaal door de beugel kan? Wildenburg is daar niet bang voor. “Er hebben drie juristen meegewerkt aan het opstellen van het document. Alles is tot de punten aan toe gecontroleerd.”

Effect bereiken

De gemeente Kampen gebruikt – quasi als proefkonijn – de nieuwe modelverordening al om een eigen integrale verordening op te stellen. Deze vervangt de huidige losse verordeningen. Sacha van de Wall, teammanager van de Frontoffice Maatschappelijke Ontwikkeling, is er blij mee. “Wij kunnen inwoners zo nog beter helpen. Zeker als het gaat om mensen met problemen op meerdere terreinen.”
De komst van een integrale en begrijpelijke verordening sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociaal domein in Kampen. De gemeente hanteert sinds 2015 het Kamper Kompas voor de ondersteuning van inwoners. Het startpunt is dat deze ondersteuning aansluit bij de kracht van de inwoner. In de werkwijze van professionals staan de regie over het eigen leven, zelfredzaamheid en oplossingen op maat voorop.
Van de Wall: “Het mantra is nu dagelijks: welk effect wil je bereiken? Pas daarna kijk je vanuit welke wet dit te regelen is. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo nog meer voor onze inwoners kunnen betekenen. Om deze aanpak te stimuleren volgen alle managers en medewerkers in het sociaal domein nu een training met de omgekeerde toets, die wordt gegeven door Stimulansz. Zij zijn enthousiast over de nieuwe aanpak, al hebben mensen die in kaders denken het even lastig. Ik zie iets moois ontstaan. Wanneer de integrale verordening in werking treedt, is de cirkel rond.”

Handzaam document

De verordening wordt een handzaam document, zegt Van de Wall. “Wij streven ernaar om alles weg te laten wat we kunnen weglaten. Zo nemen we geen wetsartikelen op en houden de inleiding kort. We willen hiermee twee dingen bereiken: dat inwoners de informatie begrijpen die voor hen belangrijk is en dat professionals deze informatie goed aan hen kunnen uitleggen.” Volgens Van de Wall is de regelruimte die bij ondersteuning mogelijk is, terug te zien in de verordening. “Het is een steuntje in de rug van de professionals die gebaande paden verlaten, om zo de beste oplossingen voor mensen te bereiken.”De nieuwe modelverordening verschijnt in april en is gratis beschikbaar voor abonnees.

Voorbeeld

In deze verordening zijn de belangrijkste regels opgenomen die de gemeenteraad heeft vastgesteld over de hulp die de gemeente inwoners kan geven. Het zijn regels op hoofdlijnen. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. De regels in deze verordening vullen de wettelijke regels aan. De Cliëntenraad heeft over deze regels op een advies gegeven.
De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. De regels:
1. zijn bedoeld om knelpunten van burgers op te lossen;
2. zijn goed leesbaar;
3. regelen niet meer dan nodig is;
4. houden de administratieve lasten van gemeente en inwoners zo laag mogelijk;
5. kunnen goed uitgevoerd worden en zijn duidelijk voor de inwoners;
6. zijn onderling afgestemd op elkaar;
7. respecteren de wettelijke regels, maar wijken daar soms vanaf als dat nodig is om de doelen van de wetgever te realiseren of belangrijke internationale regels na te komen.
Download nu de Omgekeerde modelverordening.

Anderen bekeken ook