Staatssecretaris Tamara van Ark heeft in november 2018 bekendgemaakt dat zij de invoering van de vereenvoudigde vaststelling van de beslagvrije voet uitstelt tot 2021. Dit betekent echter niet dat de schuldenaar tot die tijd aan zijn lot moet worden overgelaten. Iedere professional in het sociaal domein kan zich inzetten om de beslagvrije voet van de inwoners te waarborgen.

Beslag leggen

Als er bij iemand beslag op zijn inkomen wordt gelegd, heeft die persoon een schuld. Een schuld die hij niet zelf aflost. In veel gevallen omdat hij dat niet kan. De schuld is veel groter dan wat hij aan het eind van de maand overhoudt. De rechter heeft de schuld vastgesteld en de schuldeiser de mogelijkheid gegeven de schuld via beslag te innen. De Belastingdienst en gemeente kunnen zonder rechterlijke uitspraak beslag leggen.

Te lage beslagvrije voet

Iemand met een schuld waarvoor beslag wordt gelegd, heeft zeer waarschijnlijk ook andere schulden. Uit onderzoek blijkt dat dit kan leiden tot stress. Bekend is dat mensen met schulden vaak hun brieven niet openen en hun administratie niet op orde hebben.

Een brief waarin u vraagt gegevens aan te leveren over inkomen, toeslagen, huishoudsituatie, enzovoort belandt dan in de la. Zonder de gevraagde gegevens kunt u geen beslagvrije voet vaststellen: het minimum aan inkomen dat iemand nodig heeft om van te leven. De schuldenaar loopt dan het risico om rond te moeten komen van een inkomen onder de beslagvrije voet. Ondertussen worden zijn schulden alleen maar groter en nemen de maatschappelijke kosten van deze schulden toe.

Wilt u meer inzicht in schuldhulp?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein. Heeft u nog geen toegang? Vraag gratis een proefabonnement aan.

Tussenoplossing

Gemeenten gaan bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering vaak uit van een beslagvrije voet van minimaal 90% van de bijstandsnorm. In de nieuwe wet zal een beslagvrije voet van 95% van de bijstandsnorm gelden. In dit percentage is de gemiddelde ophoging verwerkt waarmee een bijstandsgerechtigde te maken krijgt. Deze ophogingen zijn de verhogingen uit art. 475d onder 4 Rv: de huurkosten, de zorgkosten en het kindgebonden budget. De staatssecretaris van SZW roept gemeenten op om, anticiperend op de nieuwe wet, minimaal uit te gaan van een percentage gelijk aan 95% van de bijstandsnorm. Beter is het natuurlijk als de gemeente moeite doet de juiste beslagvrije voet te berekenen. Want in de meeste gevallen is de hoogte van de bijstandsuitkering lager dan de beslagvrije voet.

Waarborg juiste beslagvrije voet

Dus u kunt iets doen om de beslagvrije voet van inwoners te beschermen:

  • Wijs de inwoners erop dat zij het recht hebben om een minimaal bedrag per maand over te houden nadat beslag op hun loon of uitkering is gelegd.
  • Bied de inwoners de mogelijkheid om de beslagvrije voet te laten checken.
  • Bied ondersteuning bij het laten aanpassen van een te lage beslagvrije voet. U kunt bijvoorbeeld de rekentool bijstand-beslagvrijevoet gebruiken.
  • Help de inwoner bij het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de beslagvrije voet.
  • Blijkt dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld? Dan kunt u de inwoner verwijzen naar de Sociaal Raadslieden. Zij bieden ondersteuning bij het laten aanpassen van de beslagvrije voet door de deurwaarder. Ook Schuldhulpmaatjes kunnen mensen helpen.

Rondkomen van een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet is al moeilijk genoeg.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina