Daling bijstandsbestand stagneert in 2023

Ondanks een aanhoudende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt en een nauwelijks toenemende werkloosheid is de daling van het bijstandsbestand in 2023 gestagneerd. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2023 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

hero afbeelding Daling bijstandsbestand stagneert in 2023
26 april 2024

Door Redactie

In grotere steden werd nog steeds een afname waargenomen van 1%, maar in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners steeg het bestand met 0,6%. In 47% van de Nederlandse gemeenten steeg het aantal bijstandsontvangers. Toch was er landelijk gezien nog een bescheiden daling van 0,5%. Dit is aanzienlijk minder dan de daling van 6,7% in 2022.

Hieronder ziet u een samenvatting van het jaarrapport in negen kerncijfers:

Samenvatting Benchmark werk & Inkomen
Negen kerncijfers over de uitvoering van de Participatiewet in 2023. *% mensen in bijstand dat parttime werkt / **% mensen met loonkostensubsidie t.o.v. aantal mensen in de bijstand / De cijfers zijn gemiddelden per jaar.

We zien in 2023 een toename in de instroom naar de bijstand, van 22% in 2022 naar 24,1% in 2023, terwijl de uitstroom juist is afgenomen van 26% naar 23,4%, het laagste niveau sinds 2013. Daarnaast is het percentage bijstandsontvangers dat uitstroomt naar werk gedaald; van 41% in 2021 en 40% in 2022 naar 36% in 2023.

De hele jaarrapportage kunt u teruglezen op de website van Divosa.

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

De Divosa Benchmark Werk en Inkomen is ontwikkeld in samenwerking met Stimulansz, Divosa, en BMC Onderzoek en biedt gemeenten de mogelijkheid om de effectiviteit van hun aanpak te meten en te vergelijken met andere gemeenten.

Aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen nemen 245 gemeenten deel. Aan de jaarrapportage van 2023  zijn de cijfers van 234 gemeenten meegenomen. De cijfers representeren 88% van de bijstandspopulatie. Daarmee is de benchmark representatief.

 

Doet uw gemeente al mee aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen?

De benchmark biedt u een uniek inzicht in hoe uw gemeente presteert op gebieden zoals in- en uitstroom, re-integratie, participatie, handhaving en financiën.