De menselijke maat

hero afbeelding De menselijke maat
07 maart 2019

De menselijke maat

Mensen met schulden komen door de overheid vaak dieper in de problemen. Dit was – alweer – de schokkende conclusie van de Nationale Ombudsman in zijn nieuwe rapport. De problemen zijn al jarenlang bekend. Onze systemen waarin mensen met schulden bediend worden zijn te ingewikkeld, moeilijk toegankelijk, onbegrijpelijk, niet op elkaar afgestemd, geen maatwerk en mensen worden niet ‘behoorlijk’ behandeld. Dat is geen malse kritiek. Het naarste van alles is natuurlijk dat de mensen die het betreft daar het meest van te lijden hebben.

Systemen aanpassen duurt lang

Het streven is dat onze systemen passende voorzieningen bieden waar de burger behoefte aan heeft. Zodat het voor die burger een logische weg is om hulp en ondersteuning te vragen en te krijgen. Dat begint bij een laagdrempelige toegang en bij dienstverlening die mensen de weg uit de problemen wijst. De moeizame weg om de systemen adequaat te laten werken is ook voor dienstverleners een hele opgave. Daar wordt echt hard aan gewerkt, maar voordat het allemaal geregeld is, zijn we jaren verder.

Ken je klant

Toch is er één aspect dat een wereld van verschil maakt en dat u vandaag al kunt inzetten: de menselijke maat! Cliënten geven aan wat hen de meeste steun geeft: het gevoel dat iemand luistert en naast je staat om mee te helpen jouw problemen op te lossen. Dat gaat niet om meehuilen, maar wel om snappen hoe shit de situatie van mensen is en hoe weinig grip iemand nog op het leven heeft. Om goed te kunnen aansluiten bij klanten is het noodzakelijk te begrijpen wat mensen in armoede meemaken en hoe ze hun situatie beleven. Want daar zit de crux, ken je klant! Herken algemene armoedemechanismen en overlevingspatronen. En hoe verschillend die kunnen zijn: de ene arme is de andere niet.
In de training Armoede ontrafeld staan we stil bij overlevingsgedrag van mensen in armoede en schulden, de achtergronden daarvan en leren we deze patronen te herkennen. Naast het inzoomen op de (be)leefwereld van mensen wordt ook aandacht besteed aan het praktisch toepassen van die inzichten voor de dienstverlening in de systeemwereld. (Zelfs zeer ervaren dienstverleners vinden deze training leerzaam en zeer informatief).

Anderen bekeken ook