Helpdesk: echtscheidingsperikelen

hero afbeelding Helpdesk: echtscheidingsperikelen
05 juli 2018

Door Redactie

Verrekenen

Ex-echtelieden hebben vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dat overbedeling (vermogen) van de bijstandsgerechtigde vrouw wordt verrekend met haar aanspraak op alimentatie (inkomen). Mag dat?
Ja, een dergelijke afspraak is toegestaan in het privaatrecht. Maar het gevolg is wel dat de bijstands- en onderhoudsgerechtigde ex-echtgenote niet redelijkerwijs over de alimentatie kan beschikken. Deze constructie leidt dus tot een (hogere) aanspraak op bijstand, omdat de alimentatie niet kan worden verrekend met de uitkering. Voor de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot is zo’n constructie fiscaal aantrekkelijk vanwege de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie.
Mag ik in dit geval een maatregel opleggen?
Nee, deze verrekening is wettelijk toegestaan en valt ook niet te bestempelen als ‘tekortschietend besef van verantwoordelijkheid’. Met de verrekening van de overbedeling (vermogen) en haar aanspraak op inkomen (alimentatie) verlaagt de bijstandsgerechtigde ex-echtgenote haar schuld aan haar onderhoudsplichtige ex-man. Het staat de gemeente uiteraard vrij om in afwijking van het echtscheidingsconvenant een eigen verhaalsonderzoek te starten en op grond daarvan (een gedeelte van) de bijstandsuitkering te verhalen op de ex-man.

Inzage in dossier

De gemeente int op grond van artikel 62b van de Participatiewet de alimentatie namens de bijstandsgerechtigde vrouw. Heeft de onderhoudsplichtige man dan inzage in het dossier van zijn bijstandsgerechtigde ex?
Nee, de onderhoudsplichtige is in deze situatie geen belanghebbende. Het verhaal van bijstand door de gemeente strekt zich uitsluitend uit tot het innen van een in de echtscheidingsprocedure vastgestelde alimentatieverplichting. Deze verplichting is vastgesteld in een procedure tussen de ex-echtelieden onderling. De man heeft alleen een zelfstandig recht om in een nieuwe procedure bij de rechtbank zijn ex-vrouw te verzoeken haar behoefte aan partneralimentatie aan te tonen.
Wilt u meer kennis en inzicht over echtscheiding en bijstand? Raadpleeg Inzicht sociaal domein.

Anderen bekeken ook