Handige samenvatting Brede schuldenaanpak

hero afbeelding Handige samenvatting Brede schuldenaanpak
28 mei 2018

Inzet kabinet

Het kabinet zet in op het voorkomen van problematische schulden, treft maatregelen om problematische schulden terug te dringen en maakt afspraken met gemeenten om meer mensen met schulden effectiever te helpen.
Het rechtssysteem is zo ingericht dat dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het nakomen van hun financiële verplichtingen en het aflossen van eventuele schulden. Daar staat tegenover dat de schuldenaar te allen tijde in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien.

Hoofdlijnen actieplan Brede schuldenaanpak

Het actieplan Brede schuldenaanpak heeft 3 hoofdlijnen:

  1. Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering.
  2. Ontzorgen en ondersteunen.
  3. Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso.

Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering

De rijksoverheid wil nieuw beleid beter laten aansluiten op het ‘doenvermogen’ van de burger. Beleid en uitvoering houden dan rekening met bijvoorbeeld de mentale belastbaarheid van burgers.
Om voor vroegsignalering gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en naleving van de Europese privacyregels te waarborgen, wordt de Wgs aangepast.

Ontzorgen en ondersteunen

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij het bereiken en ondersteunen van mensen met (dreigende) schulden. Om samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligersorganisaties te versterken, komt er een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding. Er komst een experiment met de schuldenrechter. De rechtspraak brengt een visiedocument uit over ‘rechtspraak en schulden’ met maatregelen die ze gaan ontwikkelen om de problematiek rond schulden te verlichten.

Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso

Voor verkeersboetes wordt een betalingsregeling bij bedragen vanaf € 75 mogelijk. Bij het niet op tijd betalen van de boetes blijven de verhogingspercentages onverminderd hoog. Om het bestaansminimum beter te beschermen wordt de wet aangepast zodat de beslagvrije voet ook van toepassing wordt bij bankbeslag.

Samenwerkende initiatieven

Op het terrein van schulden zijn veel partijen actief. De staatssecretaris benadrukt dat de schuldenproblematiek vraagt om nauwe samenwerking tussen ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen. Een opsomming van initiatieven laat zien hoe breed de aanpak is.
Een van de initiatieven is Manifestpartijen: SVB, Belastingdienst, CAK, UWV, DUO en CJIB. Ze willen voorkomen dat mensen door deze uitvoerders in een problematische schuldsituatie belanden, bijvoorbeeld door mensen actief voor te lichten bij bepaalde gebeurtenissen of sneller (telefonisch) contact te zoeken. Een ander initiatief is Speaking Minds. Speaking Minds brengt een dialoog tot stand tussen jongeren en beleidsmakers (landelijk en lokaal) over het armoede- en schuldenbeleid.

Meer weten over Brede Schuldenaanpak

In Inzicht sociaal domein vindt u meer informatie over de Brede Schuldenaanpak.

Geen toegang tot Inzicht sociaal domein?

De kans is groot dat u al toegang heeft. Meer dan 300 gemeenten hebben al een abonnement op Inzicht Sociaal Domein. Vul uw e-mailadres in en wij vragen de beheerder in uw organisatie om de toegang te verzorgen.

Anderen bekeken ook