Hoe vindt de jongere de weg naar schuldhulpverlening?

hero afbeelding Hoe vindt de jongere de weg naar schuldhulpverlening?
27 maart 2018

Ja, dat is een probleem, zowel voor de jongere zelf als voor de gemeente. Voor de jongere omdat hij het risico loopt dat de financiële problemen leiden tot schulden. Of dat de bestaande schulden problematische schulden worden. Daarnaast geven schulden veel stress, wat slecht is voor de gezondheid en studieprestaties. Voor de gemeente omdat de problemen van de jongere groter worden en een oplossing bieden dan steeds lastiger wordt. Ook voor jongeren heeft de gemeente een zorgplicht voor integrale schuldhulpverlening op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Rol gemeente

Als gemeente wilt u de problemen voor zijn. Dus hoe eerder de jongere in beeld is, hoe meer preventie mogelijk is. Zijn jongeren in beeld bij gemeenten? Bij het project Speaking Minds zijn de jongeren heel duidelijk in beeld. Ze worden betrokken bij gemeentelijk beleid over armoede en schulden aan de hand van vragen. Ook bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt een project. De vraag die daar centraal staat is: Hoe voorkomen we dat jongeren in de schulden terechtkomen? De jongeren zelf geven daarop antwoord. Het antwoord bestaat uit een hele lijst. Het meest genoemd worden: preventie en voorlichting / praten. Ook wordt taboe doorbreken genoemd. Praten en voorlichting kunnen het taboe doorbreken.

De weg vinden

Waar kunnen jongeren terecht als ze vragen of problemen hebben? Aankloppen bij de gemeente helpt niet altijd. Soms worden ze weggestuurd omdat ze niet bij het goede loket zijn. De gemeentelijke structuur snappen ze niet goed.
Gemeenten kunnen het volgende doen:

  1. Zet Speaking Minds in. Speaking Minds heeft voor zowel jongeren als gemeenten veel waarde. Speaking Minds  laat jongeren kennismaken met de werkwijze van gemeenten en geeft achtergrondinformatie over armoede en schulden. Speaking Minds betrekt de wensen en behoeften van jongeren bij de vormgeving van een effectiever  gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid.
  2. Bied een luisterend oor. Een telefoonnummer van de gemeente waar jongeren anoniem naar kunnen bellen of appen met hun hulpvraag. Aan de andere kant van de telefoon zit een ervaringsdeskundige of maatschappelijk werker die de jongeren kan helpen en advies kan geven. Zo voelen de jongeren zich gehoord.
  3. Reik de jongeren hulp aan. Geef jongeren steun en laat hun weten waar ze naartoe kunnen voor hulp via social media, posters en flyers. Zorg dat de posters en flyers overal worden verspreid, maar vooral op scholen.
  4. Zorg voor een duidelijke site en gebruik social media, daar bereikt u veel jongeren mee.
  5. Zorg voor dienstverlening die is afgestemd op de schuldenproblematiek van jongeren.

Om een goed en effectief schuldhulpverleningsbeleid voor de jongeren op te stellen, is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming van het beleid. Veel gemeenten weten onvoldoende hoe ze de jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig kunnen helpen.
De ervaring met Speaking Minds is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden, beginnend bij gemeenten.

Anderen bekeken ook