Jobcarving en jobcreation helpt mensen aan het werk en het werk aan mensen

Inzet van jobcarving en jobcreation helpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

hero afbeelding Jobcarving en jobcreation helpt mensen aan het werk en het werk aan mensen
08 november 2021

Door Redactie

Zelfs toen de economie nog goed was, bleek het voor gemeenten lastig een duurzame en structurele match te maken tussen bedrijven en kandidaten vanuit de Participatiewet. De gemeente moet de Participatiewet uitvoeren en als werkgever moet je voldoen aan de Banenafspraak. Maar werkgevers willen niet inleveren op kwaliteit en output, zeker niet na alle coronaperikelen. Hoe werk je als gemeente succesvol en duurzaam? Volgens Caroline Schemering Reelfs* vraagt dat om creativiteit, maatwerk en samenwerken.

Maatwerk

Bij jobcarving en jobcreation lever je maatwerk, pas je een bestaande functie aan op een specifieke kandidaat maar ook op het bedrijf. Het gaat om de taken en werkzaamheden waarop iemand regulier kan presteren. Bij jobcreation breng je aanpassingen aan in meerdere functies. Hierbij splits je specifieke functies op in taken en werkzaamheden, die je vervolgens samenvoegt tot een nieuwe functie. Het voordeel is dat je verschillende niveaus creëert op het gebied van competenties, opleiding en vakbekwaamheden, zonder dat je inlevert op de kwaliteit van het werk. Zo schep je werk voor mensen in de Participatiewet. Jobcarving en jobcreation werken goed samen, maar zijn ook los van elkaar inzetbaar.

Voordelen van jobcarving en jobcreation

“Jobcarving en jobcreation zijn een oplossing voor organisaties die kampen met personeelstekorten die lastig zijn op te lossen”, weet Caroline. “Beide methoden hebben veel voordelen. Iedere medewerker inzetten op hun kwaliteiten, anders denken en benutten van de kwaliteit van mensen die je als bedrijf inzet. Het kan zelfs het risico op kort en lang verzuim aanzienlijk verkleinen. En je als werkgever veel geld besparen. De werkgever kan bovendien een beroep doen op voordelen zoals loonkostensubsidie, premiekorting en een no-riskpolis. Bedrijven zijn echter meestal slecht op de hoogte van de mogelijkheden. Bovendien zijn er vooroordelen over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn te duur, te oud of niet gemotiveerd. Ze vallen eerder uit, hebben teveel begeleiding nodig of spreken de taal onvoldoende. Als intermediair moet je bedrijven goed kunnen adviseren, gebruik maken van wet- en regelgeving en vooroordelen weerleggen.”

Goede samenwerking is cruciaal

Gemeenten hebben de uitdaging de juiste match te maken, om kandidaten regulier en structureel te laten uitstromen. Caroline: “Dat vraagt in de basis om een goede samenwerking op alle niveaus: van Wmo-consulent, casemanager en jobcoach tot accountmanager die contact houdt met de bedrijven en de arbeidsmarkt verkent. Ook goede regionale samenwerking is belangrijk. Sla bruggen vanuit een werkgeversplein in de regio. Mijn advies: overleg samen en informeer elkaar over waarmee je bezig bent. En denk samen na over maatwerk: welke kandidaten hebben we en hoe kunnen we hen het best laten aansluiten op de vraag? Wil je dat op duurzame wijze doen, dan moet je naadloos samenwerken. Van aanvraag tot uitstroom.”

Leer hoe je een win-winsituatie creëert

Als intermediair tussen werkgever en werknemer zorg je voor een win-winsituatie. Maar hóe? Daarover gaat de interactieve en praktijkgerichte training ‘Jobcarving & Jobcreation’ op 29 november, voor iedereen die is betrokken bij zulke trajecten. Zoals klantmanagers, accountmanagers, arbeidsdeskundigen, consulenten, casemanagers, jobcoaches en SR-verantwoordelijke medewerkers van UVW, gemeenten en sociale-werkbedrijven. Als cursist leer je hoe je werkgevers adviseert en overtuigt. Hoe je drempels wegneemt. En hoe je in samenwerking de juiste match maakt. Cursisten leren creatiever te denken, vanuit een helikopter-view en breder dan alleen de wet- en regelgeving.

“Training ‘Jobcarving & Jobcreation’ biedt praktische handvatten”

Caroline: “Cursisten bespreken actuele casussen, doen opdrachten en rollenspellen. Leren creatief te denken, ‘ out of the box’! Ook leren ze werken met praktische tools. Zoals Sociale Motivering, waarmee je mensen stapsgewijs zelfredzamer maakt en klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Voor jobcarving en jobcreation zijn mindmapping in combinatie met mijn Excel-draaitabel handige hulpmiddelen. Een mindmap maakt taken en werkzaamheden inzichtelijk, waardoor je makkelijk niveaus en zachte en harde criteria aangeeft. In de draaitabel splits je onder meer taken, werkzaamheden en kosten. Hiermee geef je een ondernemer inzicht in zijn voordeel.” In de adviserende gesprekstechnieken leer je tegenwerpingen pareren en werkgevers te overtuigen van het ‘out of the box”- denken principe. Na de training heeft de cursist alle technieken in handen om samen aan de slag te gaan. Zodat de arbeidsmarkt meer openstaat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

* Caroline is gecertificeerd Arbeidsdeskundige en accountmanager bij Weener XL, het werkbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

 

Anderen bekeken ook