Jurisprudentie: Geen sprake van een bestuurlijke boete bij een boete van € 0,-

hero afbeelding Jurisprudentie: Geen sprake van een bestuurlijke boete bij een boete van € 0,-
18 september 2017

Door Redactie

De uitspraak

Het College stelt vast dat er geen bepaling is in de Awb waarin vermeld staat of waaruit volgt wat het minimumbedrag van een bestuurlijke boete is. Naar het oordeel van het College kan dit nooit een bedrag van € 0,- zijn, omdat de verplichting tot betaling van een geldsom onvoorwaardelijk moet zijn. Dit wil zeggen een geldsom die je verplicht bent te betalen. Een opgelegde boete van € 0,- leidt niet tot een dergelijke verplichting.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Aangezien de Awb ook van toepassing is op de Participatiewet, betekent dit dat een gemeente niet bevoegd is om een boete van € 0,- op te leggen. Ook is een gemeente niet bevoegd om, met toepassing van artikel 5:46 lid 2 Awb, een boete te matigen tot € 0,-. Dus Indien een gemeente van oordeel is dat een boete van € 0,- passend is, zou van het opleggen van een boete moeten worden afgezien. Marloes van Galen, 12 september 2017

Anderen bekeken ook