Klant wil gesprek opnemen, mag dat?

hero afbeelding Klant wil gesprek opnemen, mag dat?
10 maart 2022

Door Redactie

Een klant wil het gesprek met zijn klantmanager opnemen. Kan een klantmanager dit weigeren?

Het verzoek van een burger om een geluidsopname te maken, moet een ambtenaar in beginsel inwilligen. Dit is alleen anders als er ‘zwaarwegende redenen’ zijn om opname te verbieden.

Mogen klanten gesprekken heimelijk opnemen?

Het is toegestaan om stiekem een geluidsopname van een gesprek te maken. Dit is wel strafbaar als de persoon die de opnames maakt zelf niet deelneemt aan het gesprek. Met andere woorden: zolang de burger zelf deelneemt aan het gesprek, mag hij het gesprek opnemen. Ook als hij het niet van tevoren meldt aan de andere partij. Artikel 139a Wetboek van Strafrecht zet een maximale celstraf van zes maanden op het opnemen van gesprekken waaraan je zelf geen deelnemer bent.

Mogen klanten een gesprek openbaar maken?

Het is niet toegestaan om een opgenomen gesprek te delen via bijvoorbeeld Facebook of YouTube. Hiervoor is instemming van alle betrokkenen nodig. Het openbaar maken zonder toestemming leidt namelijk automatisch tot schending van iemands privacy.

Kan elke gemeente voorwaarden stellen aan het maken van geluidsopnamen?

Ja, dat kan. Gemeenten kunnen hun eigen regels opstellen en die openbaar maken. Afspraken met de burger kan een gemeente op een zelfgekozen manier vastleggen. In het kader van de privacywet is het verstandig om een manier te kiezen die als bewijs kan dienen. De Nationale Ombudsman heeft spelregels voor geluidsopnames opgesteld voor burgers die gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen.

Wat zijn de spelregels voor het maken van geluidopnamen?

  1. Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  2. Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
  3. Een burger maakt van tevoren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
  4. De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  5. Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  6. Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Mogen klanten mij filmen terwijl ik mijn werk uitvoer?

Is het toegestaan om medewerkers die bezig zijn met de uitvoering van hun werk te filmen en de videobeelden op internet te plaatsen? Lees hierover de blog “Mag je een video van de uithuisplaatsing van je kind op internet plaatsen?”

Anderen bekeken ook