Mindset veranderen, hoe doe je dat als professional sociaal domein?

Hoe kun je als professional in het sociaal domein vormgeven aan de versterking van de zelfredzaamheid van cliënten. Leestip van Evelien Mester: het boek ‘Mindset’ van Carol Dweck.

hero afbeelding Mindset veranderen, hoe doe je dat als professional sociaal domein?
09 juni 2022

Door Ger Ramaekers

Als professional in het sociaal domein heeft u de taak om de zelfredzaamheid van cliënten te versterken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het boek ‘Mindset’ van Carol Dweck geeft inzicht in hoe u dit vorm zou kunnen geven. Als we die kennis zouden inzetten voor de hulp aan mensen die werkzoekend zijn of uit de financiële problemen willen komen, dan zou dat wel eens tot heel mooie resultaten kunnen leiden.
Eerder heb ik de Gritfactor als leestip gegeven. Mindset sluit daar naadloos op aan met een stukje verdieping. Dit boek geeft inzicht in de growth mindset en de fixed mindset en de beste manier om iets nieuws te leren en jezelf te ontwikkelen.

Intelligentie is niet statisch

Het eerste bijzonder interessant weetje is dat menselijke kwaliteiten, waaronder intellectuele vaardigheden, kunnen groeien. Met andere woorden, je intelligentie is niet statisch, maar veranderlijk. Dit feit is zo belangrijk, dat kan ik niet vaak genoeg herhalen! Niet omdat ik vind dat iedereen een Einstein moet worden, wel omdat ik vind dat mensen niet beoordeeld moeten worden op een momentopname. Als we dat doen, dan ontnemen we mensen de kans om te groeien en hun zelfredzaamheid te versterken. Slechte scholing, stress, langdurige inactiviteit, er zijn heel veel mogelijke oorzaken waardoor iemand (tijdelijk) minder kan. Dat is geen reden om iemand af te schrijven. Een noodzakelijke voorwaarde voor deze groei is de juiste mindset (denkstijl).

De juiste mindset

Dweck onderscheid 2 mindsets. Een op groei gerichte mindset en een fixed-mindset. De verschillen daartussen zijn enorm. Kort gezegd willen mensen met een groei-mindset heel graag dingen leren en mensen met een fixed-mindset willen heel graag dingen kunnen. Is dat niet hetzelfde? Zeker niet! Heb je een fixed-mindset, dan doe je alleen dingen die je al onder de knie hebt, om te laten zien hoe goed je die kan. Heb je een groei-mindset, dan ga je juist op zoek naar dingen die je nog niet kan, omdat je dan iets nieuws leert. Mensen met een groei-mindset willen groeien!

Groei-mindset Fixed-mindset
Leren graag dingen Kunnen graag dingen
Ontwikkelen graag hun mogelijkheden. Bewijzen graag hun mogelijkheden.
Bij falen vinden ze dat ze harder moeten werken en beter hun best moeten doen. Bij falen zien ze zichzelf als totale mislukking. De wereld is er op uit om ze te grazen te nemen.
Kunnen goed inschatten wat ze wel en niet kunnen. Schatten slecht in wat ze wel en niet kunnen.

 

Groeien, hoe dan?

Er zijn verschillende manieren om dingen te leren. Je kunt hetzelfde stuk tekst 20 keer doorlezen en proberen te onthouden. Je kunt ook proberen om écht te begrijpen wat er staat en daar heel goed over nadenken. Dat is een wezenlijk andere manier van leren. Als we mensen vanuit een uitkering aan het werk helpen, dan volgen ze vaak allerlei re-integratietrajecten. Het zou enorm helpen als ze begeleid worden bij het leerproces. Niet zomaar sessies bijwonen of een sollicitatiecursus volgen, maar echt actief laten leren. Het helpt al enorm als mensen hun eigen leerplan kunnen maken en dus nadenken over hetgeen ze willen leren.

Wat kunt u hiermee?

Het ondersteunen van groei van mensen in het sociaal domein heeft een zeer positieve invloed op zelfredzaamheid, het vinden en behouden van werk en het regelen van de financiën. Ook op gezondheid heeft het grote invloed, aangezien mensen met een groei-mindset significant minder vaak aan een depressie lijden. Hoe kunt u bijdragen aan de groei van inwoners? Ik geef 2 handige tips:

  • Stuur op het leerproces, niet op het resultaat. Complimenten geven voor wat iemand al kan stimuleert de fixed-mindset. Complimenten geven voor het leerproces stimuleert de groei-mindset. De complimenten moeten wel gemeend zijn en direct gekoppeld aan het resultaat. Wat heeft iemand gedaan en hoe heeft dat tot dit resultaat geleid? Simpelweg zeggen dat iemand zo goed zijn best heeft gedaan werkt averechts.
  • Ondersteun mensen bij hun leerproces. Laat ze een eigen plan maken en ondersteun ze bij het leren van nieuwe dingen. Gaat het niet meteen goed? Evalueer het leerproces en kijk samen hoe het beter kan. Dat kost echt veel tijd, maar er is simpelweg geen snelle oplossing om de zelfredzaamheid van mensen te versterken. En iedereen verdient dit steuntje in de rug!

Anderen bekeken ook