Mantelzorg is topzorg

hero afbeelding Mantelzorg is topzorg
07 november 2017

Ze neemt het hele huishouden op zich en de volledige zorg voor haar man. Ze moet hem helpen met uit bed komen, ze helpt bij het douchen en aankleden, ze neemt alle regelzaken over, gaat mee naar specialisten, helpt haar man met eten, ze probeert hem aan te sporen tot activiteiten en ga zo verder. Mevrouw staat er helemaal alleen voor. De kinderen hebben hun eigen gezin en werk. Vrienden wil mevrouw niet lastig vallen. En dus zorgt ze. Dag en nacht. Alleen.

Cijfers

Volgens het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uit 2015 levert ongeveer 1 op de 3 Nederlanders in meer of mindere mate mantelzorg. Niet alle mantelzorgers leveren de hulp zoals mevrouw Klaassen dat doet. De meeste mantelzorgers helpen eens in de week bij taken die ze van tevoren afgesproken hebben. Zij komen een ochtend helpen in het huishouden of gaan mee naar een arts. Maar een groep van ongeveer 500.000 mantelzorgers doet alles en is zwaar belast. Zij zorgen gemiddeld 8 uur per week gedurende een lange periode(meer dan 3 maanden) voor een naaste.

Wie mantelzorgen?

Gezins- of familieleden leveren het vaakst mantelzorg. Onder het motto ‘uit liefde voor een ander’ zorgen zij voor hun naasten die hulpbehoevend zijn. Mantelzorgers zijn heel belangrijk. Zonder de inzet van mantelzorgers in Nederland zouden de kosten voor onder andere de Wmo , de Wlz en de Zvw de pan uit rijzen! Neem mevrouw Klaassen. Als zij de mantelzorg niet zou leveren, zou meneer een veel groter beroep moeten doen op professionele zorg. Maar het is duidelijk dat mevrouw Klaassen deze zorg niet vol gaat houden. Ze gaat onderuit als deze situatie zo doorgaat. Een schone taak voor de gemeente om mevrouw Klaassen te ondersteunen.

Mantelzorgondersteuning

Uit het SCP-onderzoek blijkt vooral dat mantelzorgers behoefte hebben aan waardering en erkenning. Maar dat zijn natuurlijk ruime begrippen. Wat zegt de Wmo 2015 over de ondersteuning van mantelzorgers?

 • In artikel 2.1.6 Wmo 2015 staat dat de gemeente in haar verordening moet opnemen hoe de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers wordt vormgegeven.
 • De gemeente neemt algemene maatregelen ter bevordering en ondersteuning van mantelzorgers. Dit staat in artikel 2.2.2. lid 1 en 2 Wmo 2015.

Het is dus aan de gemeente om invulling te geven aan de manier waarop mantelzorgers worden ondersteunt. De gemeente is hier vrij in. Daarom zal het aanbod per gemeente verschillen.

Vormen van ondersteuning

Kijkend naar de behoefte van de mantelzorgers aan waardering en erkenning is het aan te bevelen het aanbod voor ondersteuning daarop af te stemmen. Hieronder voorbeelden van mantelzorgondersteuning waaraan u kunt denken.

 • Het bieden van een jaarlijkse mantelzorgwaardering.
 • Het bieden van vergoedingen voor reiskosten en parkeerkosten voor mantelzorgers.
 • Het bieden van een huishoudelijke hulp-toelage. Hiermee kunnen mantelzorgers huishoudelijke hulp inkopen tegen een gereduceerd tarief en dit óf bij de zorgvrager óf bij hen zelf inzetten.
 • Het organiseren van een dag voor de mantelzorgers waarbij zij in de watten worden gelegd.
 • Het stimuleren van lotgenotengroepen. In het bijzonder het opzetten van groepen voor mantelzorgers van mensen met dementie of van mensen met een psychiatrische aandoening.
 • Het bieden van cursussen, bijvoorbeeld om te leren omgaan met een intensieve zorgvraag.
 • Het opzetten van een vrijwilligerspool die de mantelzorgers af en toe of structureel ondersteunen.

Wat voor mantelzorgers van groot belang kan zijn is om af en toe ruimte voor henzelf te hebben. Lukt het niet om dit binnen het eigen netwerk te organiseren, dan kan de gemeente oplossingen bieden zoals:

 • dagopvang;
 • logeeropvang in een instelling of thuis.

Dag van de mantelzorg

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Hét moment om de mantelzorgers in uw gemeente in het zonnetje te zetten! Dankzij hen blijft de instroom naar betaalde zorg beperkt. Investeer in goede initiatieven om mantelzorgers op de been te houden. Alles wat het NU kost, levert een besparing op de lange termijn op.
Tot slot een groot chapeau voor alle mantelzorgers van Nederland! Mantelzorg is topzorg!

Anderen bekeken ook