Minimumloon als tarief voor pgb voor sociaal netwerk is onvoldoende

Woensdag 16 augustus 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 2 uitspraken gedaan die consequenties hebben voor vrijwel alle gemeenten.

hero afbeelding Minimumloon als tarief voor pgb voor sociaal netwerk is onvoldoende
21 augustus 2023

Door Wim Peters

Woensdag 16 augustus 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 2 uitspraken gedaan (ECLI:NL:CRVB:2023:1394 en ECLI:NL:CRVB:2023:1580) die consequenties hebben voor vrijwel alle gemeenten. Dit geldt voor zowel de Wmo 2015 (het zijn allebei Wmo-uitspraken) als voor de Jeugdwet (Jw), want de CRvB zal deze lijn wel doortrekken. De Jw kent eenzelfde bepaling als die in de Wmo 2015, waar deze uitspraken over gaan.

Minimumloon niet als uitgangspunt

Gemeenten hebben voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor het sociaal netwerk meestal in hun verordening staan: niveau minimumloon. De CRvB heeft die bepaling nu in uitspraken voor wat betreft de gemeente Etten-Leur en Gemert-Bakel onverbindend verklaard.

Welk tarief moet het dan wel zijn?

Als het gaat om het bedrag voor een pgb waarmee een persoon uit het sociaal netwerk wordt ingehuurd, moeten gemeenten in de verordening uitgaan van de volgende tarieven:

  • Bij huishoudelijke hulp: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.
  • Bij begeleiding: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

WW-verplichtingen bij pgb-inhuur?

Verder heeft de Raad de consequentie van een eerdere uitspraak in een zaak tegen het UWV (ECLI:NL:CRVB:2023:481) over WW-verplichtingen bij pgb-inhuur op minder dan 4 dagen per week voor hulp bij het huishouden overgelaten aan de minister van Sociale zaken, omdat dit de omvang van de rechtsvormende mogelijkheden van de (hoogste) rechter te boven gaat.

Gevolg van deze jurisprudentie

In de verordening van (bijna) alle gemeenten staat nu een onverbindende bepaling. Dat betekent dat deze verordeningen moeten worden aangepast. Vooruitlopend daarop kan men al volgens de regels van de CRvB gaan werken.

Module Wmo

Met de module Wmo heeft u alle benodigde vakinformatie direct en online bij de hand. Vertaald naar de praktijk en geschreven in helder Nederlands. Deze module is onderdeel van de online kennisbank Inzicht Sociaal Domein.