Drs. Wim Peters

Juridisch Adviseur Wmo

Specialist Wmo 2015, en met name het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Hij is de 65 gepasseerd, maar werkt onverdroten verder. Hij doet onderzoek in het kader van het VN-Verdrag, geeft trainingen zoals begeleiding in de Wmo, Wmo 2015 en Wlz en beschermd wonen, schrijft verordeningen. Verder is hij ook goed thuis in de Wlz.