0

Wim Peters

Juridisch Adviseur Wmo

Wim is expert Wmo 2015 en heeft speciale interesse in het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Hij is de 65 gepasseerd, maar werkt onverdroten verder. Hij doet onderzoek in het kader van het VN-Verdrag, geeft trainingen zoals begeleiding in de Wmo, Wmo 2015, Beschermd wonen en zijn andere stokpaardje de Wlz, en hij schrijft verordeningen.

Blogs van Wim