Nieuwe editie Tekst en Toelichting Participatiewet van Wim Eiselin verschenen

Compleet en systematisch naslagwerk, geschikt voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.

hero afbeelding Nieuwe editie Tekst en Toelichting Participatiewet van Wim Eiselin verschenen
17 maart 2022

Door Redactie

In dit boek zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal opgenomen. Kleinere besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn verder jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegevoegd. Het boek bevat bovendien een algemene toelichting en een trefwoordenregister.
Daardoor kan iedereen die betrokken is bij de toepassing van de Participatiewet dit naslagwerk goed gebruiken en kan het ook gehanteerd worden voor studiedoeleinden.

Bestel het boek via de website van SDU.Trainingen

Over Wim Eiselin

Wim Eiselin is de éminence grise van de Participatiewet en met recht een begrip in de wereld van het sociaal domein. Bij Stimulansz beantwoordt hij dagelijks beleidsmatige of juridische vragen van professionals die een beroep doen op de helpdesk van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Anderen bekeken ook