Speaking Minds

De methodiek Speaking Minds brengt jongeren en beleidsmakers van gemeenten samen en geeft handen en voeten aan effectief armoedebeleid.
Nu is er ook Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

hero afbeelding Speaking Minds

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd. Deze kinderen groeien op in een omgeving waarin te weinig geld is voor bijvoorbeeld nieuwe kleren, schoolreisjes of sportclubs. Vanwege schaamte en onzekerheid en omdat er geen geld is voor sociale activiteiten, leven deze kinderen vaak in een isolement.

Doelgroep

Beleidsadviseurs van gemeenten.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om een goed en effectief armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming van beleid. Dit gebeurt nog onvoldoende vindt de Kinderombudsvrouw. In deze gemeenten weet men onvoldoende of de voor kinderen/jongeren in armoede bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. En hoe de gemeenten de jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig geholpen kunnen worden.

Waar kun je speaking minds voor inzetten?

  • het betrekken van de jongeren bij het armoedebeleid
  • Het betrekken van de jongeren bij het vormgeven van de schuldhulpverlening.
  • armoedebeleid laten aansluiten bij de wensen van de doelgroep
  • vergroten van het bereik van het minimabeleid en
  • opzetten van een denktank voor armoedebestrijding
  • Vervullen maatschappelijke diensttijd van jongeren

Brug tussen twee werelden

Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden. Wij werken met een geteste en doorontwikkelde methode die er, kort samengevat, als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere ROC’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een korte en bondige beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede, terugdringen van de schuldenproblematiek en het voorkomen van sociale uitsluiting. De ‘jongerendenktank’ buigt zich hier over en brengt advies uit aan de gemeente. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee.

Speaking Minds MDT

Dit programma in de maatschappelijke diensttijd bouwt voort op het succesvolle Speaking Minds programma dat is uitgevoerd bij vele gemeenten door het hele land. Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT) betrekt praktisch opgeleide jongeren van het VMBO bij gemeentelijk beleid in woorden én daden.

Interesse? Download de flyer van Speaking Minds MDT. Voor gemeenten die jongeren willen betrekken bij het beleid in woorden én daden!

Anderen over Speaking Minds

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo: “Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht: “Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”

blog card header

Vragen of advies nodig?

Karin van Nuland helpt u graag verder.

Anderen bekeken ook

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein
opgeleid

50

hoogwaardige trainingen
in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers onze trainingen beoordelen